C. H. Beck – právnická literatura a ekonomická literaturaC. H. Beck

Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

 

28.4.2016

Rozhovor: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Autor komentára, doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. sa zameriava vo svojom pôsobení predovšetkým  na oblasť konkurzov. Tejto agende sa venuje nielen ako sudca, ale súčasne pôsobí na Právnickej...

30.3.2016

Rozhovor: Občiansky zákonník

Advokát JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. patrí medzi popredných odborníkov na oblasť občianskeho práva. Svoje vedomosti aplikuje nielen v praxi ako advokát, ale...