C. H. Beck – právnická literatura a ekonomická literaturaC. H. Beck

Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

 

23.8.2016

Rozhovor: Ústava Slovenskej republiky

Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., najväčšiu pozornosť v doterajšej  akademickej činnosti venoval otázkam ochrany ústavnosti. Najvyššiu vedeckú hodnosť,...

25.7.2016

Rozhovor: Zákon o správnom konaní

Autori komentára k Zákonu o správnom konaní, Doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD. a JUDr. Mgr. Janka Hašanová, PhD., Vám v rozhovore prinášajú...

13.6.2016

Rozhovor: Exekučný poriadok, Komentár

JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M pôsobí  popri iných aktivitách  ako odborný...

28.4.2016

Rozhovor: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Autor komentára, doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. sa zameriava vo svojom pôsobení predovšetkým  na oblasť konkurzov. Tejto agende sa venuje nielen ako sudca, ale súčasne pôsobí na Právnickej...

30.3.2016

Rozhovor: Občiansky zákonník

Advokát JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. patrí medzi popredných odborníkov na oblasť občianskeho práva. Svoje vedomosti aplikuje nielen v praxi ako advokát, ale...