+420 733 734 348 beck@beck.sk

Súhrnný trest

Príručky | 136 strán | vydané 05. 02. 2024
Viac Menej
  • 18 € s DPH 16,36 € bez DPH

Skladom

Publikácia vysvetľuje pomerne zložitú oblasť trestného práva hmotného, ktorej podrobnejšie aktuálne spracovanie doposiaľ na poli slovenskej odbornej právnickej literatúry absentovalo. Zaoberá sa spôsobom ukladania nielen súhrnného, ale aj úhrnného, ďalšieho a spoločného trestu v prípade súbehu trestných činov. Cieľom autorov je... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Publikácia vysvetľuje pomerne zložitú oblasť trestného práva hmotného, ktorej podrobnejšie aktuálne spracovanie doposiaľ na poli slovenskej odbornej právnickej literatúry absentovalo. Zaoberá sa spôsobom ukladania nielen súhrnného, ale aj úhrnného, ďalšieho a spoločného trestu v prípade súbehu trestných činov. Cieľom autorov je predovšetkým poskytnutie prehľadného a jazykovo zrozumiteľne vyjadreného ,,riešenia“ konkrétnych situácií vyskytujúcich sa v aplikačnej praxi súdov. Tieto dopĺňa ich grafickým znázornením s poukazom na relevantné závery rozhodovacej činnosti najvyšších súdnych autorít Slovenskej republiky a Českej republiky, podopreté o súčasné poznatky teórie trestného práva.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_PP34
  • ISBN: 978-80-8232-045-2
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 05. 02. 2024
  • Typ publikácie: Príručky
  • Počet strán: 136

Downloads