Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Alternatívne tresty

bez DPH: 22,73 € s DPH: 25,00 €
ALEBO
autor:

Strémy, Klátik

ISBN: 978-80-89603-56-5
Počet strán: 288
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI9
Dátum vydania: 5.3.2018
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom


Alternatívne tresty predstavujú jedinečnú publikáciu od popredných odborníkov pôsobiacich v trestnoprávnej oblasti. Okrem uceleného a dôkladného rozboru slovenskej právnej úpravy alternatívnych trestov obsahuje monografia aj prepracovanú a kvalitnú komparáciu s cudzími právnymi úpravami a nechýba ani formulovanie návrhov de lege ferenda.
Vedecká monografia je záverečným výstupom vedeckého úsilia v rámci projektu „Restoratívna justícia a alternatívne tresty v podmienkach Slovenskej republiky“ za subvencie Agentúry na podporu výskumu a vzdelávania („APVV“).
Táto podrobná publikácia je určená nielen sudcom, advokátom, prokurátorom, či probačným a mediačným úradníkom, ale aj širokej odbornej verejnosti.

Kľúčová slová

alternatívne tresty, restoratívna justícia, trest domáceho väzenia, trest povinnej práce, peňažný trest, trest zákazu účasti na verejných podujatiach, mladiství
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy