Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Vzory podaní v trestnom konaní a základy trestného procesu

bez DPH: 62,73 € s DPH: 69,00 €
ALEBO
autor:

Karol Rosinský

ISBN: 978-80-89603-83-1
Počet strán: 1216
Typ Publikácie: Príručky
Objednávacie č.: SO_VP2
Dátum vydania: 31.8.2020
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom

Publikácia poskytuje základný prehľad o podaniach fyzických i právnických osôb (návrhoch, žiadostiach, podnetoch a opravných prostriedkoch) v priebehu trestného konania a približuje prístupným spôsobom informácie o postavení jednotlivých osôb v trestnom konaní, o ich právach a možnostiach ich uplatnenia, povinnostiach, ako aj o priebehu trestného konania, jeho štádiách a vysvetľuje, v akom procesnom postavení sa môžu osoby ocitnúť, respektíve, s akými úradnými osobami sa môžu v priebehu konania dostať do kontaktu. Kniha tiež obsahuje vysvetlenia jednotlivých inštitútov trestného konania, procesného postavenia jednotlivých osôb vrátane krátkeho výkladu o trestnej zodpovednosti právnických osôb, charakteristiky jednotlivých orgánov činných v trestnom konaní, súdov a ďalších osôb. Poskytuje aj vysvetlenie niektorých pojmov Trestného zákona, ako aj vybraných ustanovení Trestného zákona a Trestného poriadku, ktoré sa uvádzajú v rozhodnutiach, resp. upravujú trestné konanie. Texty sú doplnené o príslušné vzory v celkovom počte 487. Okrem vzorov podľa Trestného poriadku a Trestného zákona sú uvedené aj niektoré vzory podľa súvisiacich právnych predpisov s cieľom poskytnúť čitateľovi komplexnejší prehľad.

Kľúčová slová

vzory podaní, trestný proces, trestné konanie, štádiá konania
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy