Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie

bez DPH: 40,91 € s DPH: 45,00 €
ALEBO
autor:

Kordík, Kurilovská, Ĺorko, Mezei a kol.

ISBN: 978-80-89603-61-9
Počet strán: 480
Typ Publikácie: Príručky
Objednávacie č.: SO_PP13
Dátum vydania: 27.6.2018
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom

Účelom tejto publikácie je poskytnúť návod a ucelený výklad inštitútu trestnej zodpovednosti právnických osôb odbornej verejnosti tak, aby všetci dotknutí dokázali tento inštitút uplatňovať a používať. Len jeho aplikácia a používanie v praxi dokáže preklenúť polaritu spoločnosti na zástancov a odporcov inštitútu trestnej zodpovednosti právnických osôb, ako i veľké množstvo rôznorodých výkladov, ktoré sa v súvislosti s trestnou zodpovednosťou právnických osôb objavujú. Autori sú presvedčení, že trestná zodpovednosť právnických osôb nikdy nenahradí vyvodzovanie individuálnej trestnej zodpovednosti voči fyzickej osobe. Trestná zodpovednosť právnických osôb bude vždy sekundárna a doplnková, jej primárnym účelom je eliminovať presúvanie príjmov a majetku, ktorý bol nadobudnutý trestnou činnosťou.

Kolektiv autorů

Skaloš, Vandáková

Kľúčová slová

trestná zodpovednosť právnickej osoby, pravá trestná zodpovednosť, trestné činy, zánik trestnosti, sankcie, trestné konanie, riadenie rizík
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy