C. H. Beck – právnická literatura a ekonomická literaturaC. H. Beck

Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

 

28.12.2020

Prajeme vám šťastné a veselé!

Prajeme Vám pokojné prežitie sviatkov a hlavne pevné zdravie! Tím C. H. Beck

 

21.1.2020

Recenzia: Judikatúra v azylových veciach

Číslo 6/2019 BULLETINU SLOVENSKEJ ADVOKÁCIE v rubrike DO VAŠEJ KNIŽNICE vyzdvihlo výnimočnosť publikácie JUDIKATÚRA V AZYLOVÝCH VECIACH. Kniha bola vydaná Nakladateľstvom C. H. Beck v novembri 2018. Pod recenziu sa podpísala JUDr. Zuzana Ďurišová,...

20.12.2019

Prajeme vám šťastné a veselé Vianoce!

Prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa osobných úspechov v roku 2020. Nech vás aj v novom roku sprevádza dostatok kvalitných informácií pre dobré...

17.12.2019

Rozhovor s vedúcim autorského kolektívu: Zákon o verejnom obstarávaní. Komentár

V rozhovore s vedúcim autorského kolektívu komentára k zákonu o verejnom obstarávaní, JUDr. Jánom Azudom, sa dočítate viac o  špecifikách tematiky verejného obstarávania a tiež o samotnom komentári.

10.12.2019

Rozhovor s autorom: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár

Prečítajte si rozhovor s prof. JUDr. Milanom Ďuricom, PhD. k tretiemu vydaniu komentára k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii o zmenách v oblasti konkurzov, ako aj v aktuálnom vydaní komentára.

1 2 3 4 5 6 7