+420 273 139 219 beck@beck.sk

  • Živnostenský zákon. Komentár
  • Civilný sporový poriadok
  • Notárský poriadok. Komentár
  • Trestné činy extrémizmu z pohľadu štatistiky a rozhodovacej praxe od roku 2017
  • Balíček CSP a ObchZ
  • Balíček ObchZ a ObčZ
  • Balíček Trestný poriadok a CSP
  • Zákonník práce
  • Judikatúra vo veciach verejného obstarávania

Novinky Zobraziť všetko

Najpredávanejšie Zobraziť všetko

Vzdelávajte sa s Akadémiou C. H. Beck

Akadémia C. H. Beck organizuje odborné semináre pre právnikov. Reagujeme na legislatívne zmeny, novú judikatúru a požiadavky klientov. Vybrať si môžete z ponuky prezenčných seminárov, webinárov, video-seminárov, konferencií alebo si môžete vzdelávanie prispôsobiť svojim profesijným potrebám.

Beck Akademie seminare

webinář