+420 733 734 348 beck@beck.sk

  • Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Komentár
  • Civilný sporový poriadok
  • Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
  • Právo a prax kapitálových trhov
  • Obchodný zákonník. Komentár

Novinky Zobraziť všetko

Najpredávanejšie Zobraziť všetko

Vzdelávajte sa s Akadémiou C. H. Beck

Akadémia C. H. Beck organizuje odborné semináre pre právnikov. Reagujeme na legislatívne zmeny, novú judikatúru a požiadavky klientov. Vybrať si môžete z ponuky prezenčných seminárov, webinárov, video-seminárov, konferencií alebo si môžete vzdelávanie prispôsobiť svojim profesijným potrebám.

Beck Akademie seminare

webinář