+420 733 734 348 beck@beck.sk

2. vydanie
  • 125 € s DPH 113,64 € bez DPH

Skladom

Vydaním tejto knihy sme spoločne s tľačiarňou FINIDR zasadili jeden nový strom.

Druhé vydanie Veľkého komentára Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje aktualizovaný a rozšírený výklad tohto významného kódexu. Taktiež obsahuje doplnenú a aktualizovanú judikatúru a predstavuje najaktuálnejší, najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár k CMP na trhu. Komentár napísal široký kolektív... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Druhé vydanie Veľkého komentára Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje aktualizovaný a rozšírený výklad tohto významného kódexu. Taktiež obsahuje doplnenú a aktualizovanú judikatúru a predstavuje najaktuálnejší, najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár k CMP na trhu.

Komentár napísal široký kolektív uznávaných odborníkov, ktorý prináša čitateľom komplexný pohľad na jednotlivé inštitúty obsiahnuté v tomto procesnom kódexe v kontexte právnej teórie, ako aj právnej praxe.

Súčasťou komentára je tiež aktualizovaná prílohavyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých.

Komentár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä sudcom, prokurátorom, advokátom, advokátskym koncipientom, zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií, tiež firemným právnikom, podnikateľom, organizáciám na ochranu spotrebiteľa, či študentom.

Rozhovor k druhému vydaniu publikácie, v ktorom sa dozviete, na aké kľúčové legislatívne zmeny komentár reflektuje a taktiež, aké sú vývojové tendencie civilného mimosporového konania, nájdete na našom blogu tu

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EVK18
  • ISBN: 978-80-8232-049-0
  • Vydanie: 2.
  • Dátum vydania: 11. 04. 2024
  • Typ publikácie: Komentáre
  • Počet strán: 1240

Downloads