Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Civilný sporový poriadok . Komentár. 2. vydanie

bez DPH: 135,45 € s DPH: 149,00 €
ALEBO
autor:

Marek Števček, Svetlana Ficová, Jana Baricová, Soňa Mesiarkinová, Jana Bajánková, Marek Tomašovič a kol.

ISBN: 978-80-7400-909-9
Počet strán: 1752
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EVK15
Dátum vydania: 12.12.2022
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Pripravujeme

Druhé vydanie veľkého komentára C. H. Beck k Civilnému sporovému poriadku prináša aktualizovaný a rozšírený výklad ustanovení tohto základného procesného kódexu. Komentár obsahuje prehľadne a podrobne spracovanú problematiku obsiahnutú v Civilnom sporovom poriadku a tiež je doplnený o aktualizovanú judikatúru. Odborný výklad k jednotlivým ustanoveniam prináša odpovede na mnohé otázky, ktoré vznikajú v súvislosti s aplikáciou Civilného sporového poriadku. Široký autorský kolektív pod vedením prof. JUDr. Marka Števčeka, PhD., tvorený uznávanými odborníkmi v oblasti civilného práva s bohatými skúsenosťami nielen v právnej teórii, ale aj v praxi, vytvoril dielo výnimočného rozsahu, ktoré reflektuje vývoj aplikačnej praxe, judikatúry či doktrinálne posuny a tiež novely prijaté od prvého vydania komentára. Vzhľadom na význam komentovaného predpisu, komentár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä sudcom, prokurátorom, advokátom, advokátskym koncipientom, zamestnancom štátnych a verejných inštitúcii, firemným právnikom, podnikateľom, organizáciám na ochranu spotrebiteľa, či študentom. V čase tlače komentára bol prijatý odklad účinnosti reformy súdnej mapy z 1. 1. 2023 na 1. 6. 2023.

Kolektiv autorů

Bianka Tkáčová, Radka Zahradníková, Anita Filová, Katarína Gešková, Juraj Gyárfáš, Juraj Hamuľák, Alexandra Löwy, Peter Molnár, Nováková Anna, Ľubomír Pagáč, František Sedlačko, Peter Strapáč, Robert Šorl, Peter Šťastný, Ondrej Blažo, Michal Cenkner, Tomáš Čentík, Ladislav Duditš, Michal Ďuriš, Marián Fečík
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy