+420 733 734 348 beck@beck.sk

2. vydanie
  • 149 € s DPH 135,46 € bez DPH

Skladom

Vydaním tejto knihy sme spoločne s tľačiarňou FINIDR zasadili jeden nový strom.

Druhé vydanie veľkého komentára C. H. Beck k Civilnému sporovému poriadku prináša aktualizovaný a rozšírený výklad ustanovení tohto základného procesného kódexu. Komentár obsahuje prehľadne a podrobne spracovanú problematiku obsiahnutú v Civilnom sporovom poriadku a tiež je doplnený o aktualizovanú judikatúru. Odborný výklad k... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Druhé vydanie veľkého komentára C. H. Beck k Civilnému sporovému poriadku prináša aktualizovaný a rozšírený výklad ustanovení tohto základného procesného kódexu. Komentár obsahuje prehľadne a podrobne spracovanú problematiku obsiahnutú v Civilnom sporovom poriadku a tiež je doplnený o aktualizovanú judikatúru. Odborný výklad k jednotlivým ustanoveniam prináša odpovede na mnohé otázky, ktoré vznikajú v súvislosti s aplikáciou Civilného sporového poriadku. Široký autorský kolektív pod vedením prof. JUDr. Marka Števčeka, PhD., tvorený uznávanými odborníkmi v oblasti civilného práva s bohatými skúsenosťami nielen v právnej teórii, ale aj v praxi, vytvoril dielo výnimočného rozsahu, ktoré reflektuje vývoj aplikačnej praxe, judikatúry či doktrinálne posuny a tiež novely prijaté od prvého vydania komentára. Vzhľadom na význam komentovaného predpisu, komentár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä sudcom, prokurátorom, advokátom, advokátskym koncipientom, zamestnancom štátnych a verejných inštitúcii, firemným právnikom, podnikateľom, organizáciám na ochranu spotrebiteľa, či študentom. V čase tlače komentára bol prijatý odklad účinnosti reformy súdnej mapy z 1. 1. 2023 na 1. 6. 2023.

Ako členka širokého autorského kolektívu druhého vydania Veľkého komentára k Civilnému sporovému poriadku odpovedala JUDr. Soňa Mesiarkinová na otázky týkajúce sa uvedenej publikácie. Celý rozhovor môžete nájsť na blogu Nakladateľstva C. H. Beck.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EVK15
  • ISBN: 978-80-7400-909-9
  • Vydanie: 2.
  • Dátum vydania: 09. 12. 2022
  • Typ publikácie: Komentáre
  • Počet strán: 1752