+420 733 734 348 beck@beck.sk

2. vydanie

Zmluvy o prevode vlastníctva (kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteľská kúpna zmluva, darovacia zmluva)

Komentáre | 576 strán | vydané 18. 12. 2013
Viac Menej
  • 55 € s DPH 50 € bez DPH

Skladom

Druhé vydanie komentára k ustanoveniam OZ upravujúcim scudzovacie zmluvy prináša aktualizáciu tém spracovaných v prvom vydaní, ako aj doplnenie poznatkov autorov získaných ich vlastnou činnosťou autorov a tak isto aj aktualizáciu judikatúry. Autori obohatili komentár o nové úvahy de lege ferenda majúce podporu v najnovších informáciách... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o tituleDruhé vydanie komentára k ustanoveniam OZ upravujúcim scudzovacie zmluvy prináša aktualizáciu tém spracovaných v prvom vydaní, ako aj doplnenie poznatkov autorov získaných ich vlastnou činnosťou autorov a tak isto aj aktualizáciu judikatúry. Autori obohatili komentár o nové úvahy de lege ferenda majúce podporu v najnovších informáciách o prácach na pripravovanom novom Občianskom zákonníku. Okrem podrobného výkladu vybraných ustanovení Občianskeho zákonníka ponúka aj druhé vydanie teoretické časti k spracovanej téme v prehľadnej štruktúre čo robí z publikácie komentár netradičného typu, ktorý bude isto užitočnou pomôckou pri Vašej každodennej práci. Viazané, 576 strán

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EKZ30
  • ISBN: 978-80-89603-18-3
  • Vydanie: 2.
  • Dátum vydania: 18. 12. 2013
  • Typ publikácie: Komentáre
  • Počet strán: 576