Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

O nakladateľstve

 

C. H. Beck sa zaraďuje medzi najvýznamnejšie európske nakladateľstvá špecializujúce sa na právnickú a ekonomickú literatúru. V Nemecku má vedúce postavenie medzi vydavateľmi odbornej právnickej literatúry a popredné miesto, pokiaľ ide o tituly zamerané na ekonomickú a daňovú problematiku.

Jeho produkcia zahŕňa aktuálne viac ako 9000 knižných titulov, z ktorých je mnoho dostupných aj v elektronickej podobe a približne 70 odborných časopisov. V roku 2013 oslávil C. H. Beck 250. výročie svojho založenia. Patrí tak medzi európske nakladateľské domy s najdlhšou tradíciou.

Slovenská pobočka skupiny, Nakladateľstvo C. H. Beck, bola založená v Bratislave v roku 2011. Počas jej pôsobenia si získala prestíž medzi odbornou verejnosťou a je vnímaná ako prémiová značka.

V júni 2016 zahájila svoju činnosť Akadémia C. H. Beck, ktorá ponúka odborné semináre pre právnikov. Jej cieľom je uspokojiť svojich klientov pestrým výberom tém, kvalitným obsahom seminárov a dôkladným výberom lektorov z radov najvyšších právnických kapacít. Rovnaký dôraz kladie na komfort svojich účastníkov garantovaný profesionálnym zázemím päťhviezdičkového hotela, prvotriednym servisom a vzájomnou previazanosťou s nakladateľským domom.

V máji 2019 bol uvedený na trh právny informačný systém Beck-online. Ten svojim užívateľom sprístupňuje denne aktualizované právne predpisy, judikatúru a knihy Nakladateľstva C. H. Beck, ktoré sú s legislatívou dôsledne previazané. Predstavuje tak rozsiahlu elektronickú databázu so všetkými informáciami potrebnými pre právnu prax.