+420 733 734 348 beck@beck.sk

O Nakladateľstve C. H. BECK

C. H. Beck sa zaraďuje medzi najvýznamnejšie európske nakladateľstvá. V Nemecku má vedúce postavenie medzi vydavateľmi odbornej právnickej literatúry a popredné miesto, pokiaľ ide o tituly zamerané na ekonomickú a daňovú problematiku.  V roku 2023 oslávil C. H. Beck 260. výročie svojho založenia a patrí tak medzi európske nakladateľské domy s najdlhšou tradíciou. Slovenská pobočka skupiny, Nakladateľstvo C. H. Beck, bola založená v Bratislave v roku 2011. Počas jej pôsobenia si získala prestíž medzi odbornou verejnosťou a je vnímaná ako prémiová značka.

Akadémia C. H. Beck zahájila svoju činnosť v júni 2016. Ponúka odborné semináre, webináre a konferencie pre právnikov s dôrazom na pestrý výber tém, kvalitný obsah a dôkladný výber lektorov z radov najvyšších právnických kapacít a najvýznamnejších expertov z oblasti práva.  Lektormi sú veľmi často aj autori publikácií z ponuky Nakladateľstva C. H. Beck.

Beck-online je špičkovou elektronickou databázou so všetkými informáciami potrebnými pre právnu prax. Na trh bol uvedený v máji 2019. Predstavuje právny informačný systém, ktorý svojim užívateľom sprístupňuje perfektne spracované a denne aktualizované právne predpisy, bohatú judikatúru a knihy Nakladateľstva C. H. Beck. To všetko dôsledne previazané s legislatívou.

Banner