+420 733 734 348 beck@beck.sk

Pripravujeme
  • 129 € s DPH 117,27 € bez DPH

Pripravujeme

Prehľadný, rozsiahly a praktický odborný komentár obsahuje vnútroštátny a tiež európsky pohľad na problematiku bankovej regulácie. Autorský kolektív, poskladaný z odborníkov rozmanitej špecializácie, komentoval jednotlivé ustanovenia nielen z pohľadu domácej, ale aj európskej legislatívy. Výklad je tiež doplnený o judikatúru... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Prehľadný, rozsiahly a praktický odborný komentár obsahuje vnútroštátny a tiež európsky pohľad na problematiku bankovej regulácie. Autorský kolektív, poskladaný z odborníkov rozmanitej špecializácie, komentoval jednotlivé ustanovenia nielen z pohľadu domácej, ale aj európskej legislatívy. Výklad je tiež doplnený o judikatúru Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a Súdneho dvora EÚ. Dôkladne spracovaný komentár tak môže byť praktickým pomocníkom pre široký okruh čitateľov.

„Posudzovaný komentár je prvým komentárom zákona o bankách (určite očakávaným), a preto je potrebné oceniť snahu autorského kolektívu o jeho spracovanie. Zákon o bankách obsahuje hmotnoprávne aj procesnoprávne ustanovenia, v dôsledku čoho komentár poskytuje širokospektrálny výklad. Svojou šírkou záberu prekračuje výklad „bankového práva“ a má zjavné presahy do rôznych oblastí finančného práva.“

Z recenzného posudku prof. JUDr. Milana Ďuricu, PhD.

„Tento (autorský kolektív) je tvorený významnými odborníkmi na otázky bankovej regulácie z akademického prostredia, z Národnej banky Slovenska, bankového prostredia, či advokácie, ktorí sa dlhodobo venujú tejto problematike nielen v domácom, ale aj širšom európskom prostredí. Takáto symbióza spoluautorov z oblasti legislatívy, právnej vedy, ako aj právnej praxe je vhodným predpokladom pre spracovanie tak rozsiahleho diela komentárového typu.“

Z recenzného posudku prof. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD.

„..., že se jedná o kvalitní a rozsáhlé komenářové dílo, které nabídne čtenářům poznatky jak obecnějšího, teoretického charakteru, tak poznatky praktické vycházejíc z aplikační praxe v rozsahu nezbytném pro velmi dobré porozumění jednotlivých ustanovení zákona o bankách a jejich výkladu se zaměřením na možnost jejich aplikace.“

Z recenzného posudku doc. JUDr. Michaela Kohajdu, Ph.D.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EKZ85
  • ISBN: 978-80-8232-052-0
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 26. 07. 2024
  • Typ publikácie: Komentáre
  • Počet strán: 1584