+420 733 734 348 beck@beck.sk

Novinka

Aktuálna azylová judikatúra

Príručky | 216 strán | vydané 04. 06. 2024
Viac Menej
  • 29 € s DPH 26,36 € bez DPH

Skladom

Predkladaná publikácia predstavuje spracovanú databázu rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky publikovaných v Zbierke, doplnenú aj o tam nepublikované rozhodnutia, obohatenú o právne vety z judikatúry SD EÚ a právne závery ESĽP, ktorej hlavným motívom je poukázať na niektoré výkladové trendy, ktorými Najvyšší... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Predkladaná publikácia predstavuje spracovanú databázu rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky publikovaných v Zbierke, doplnenú aj o tam nepublikované rozhodnutia, obohatenú o právne vety z judikatúry SD EÚ a právne závery ESĽP, ktorej hlavným motívom je poukázať na niektoré výkladové trendy, ktorými Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vykladá zákon o azyle, niektoré medzinárodné dohovory a právne predpisy EÚ. Už tradične sú pridanou hodnotou vybraných rozhodnutí vďaka popisu ich skutkových okolností príbehy utečencov.

Publikácia je určená nielen sudcom, advokátom, prokurátorom či odborným zamestnancom verejnej správy, ale aj širšej odbornej verejnosti, zvlášť politológom, sociológom, novinárom či zástupcom akademickej obce, ako i laikom, ktorým osobný, často tragický osud ľudí na úteku pred vojnami a vnútornými nepokojmi nie je ľahostajný.

„JUDr. Elena Berthotyová sa podujala podniknúť tú neľahkú cestu a ukázať východisko zo sudcovskej dilemy: ponúka pohľad reprezentujúci ratio, pohľad zahŕňajúci kľúčové parametre rozhodovania azylovej problematiky obsiahnuté v rozhodnutiach správnych súdov a zároveň apeluje na humanitu, ľudskosť, empatiu."

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_PP44
  • ISBN: 978-80-8232-051-3
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 04. 06. 2024
  • Typ publikácie: Príručky
  • Počet strán: 216

Downloads