Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Správny súdny poriadok. Komentár

bez DPH: 144,55 € s DPH: 159,00 €
ALEBO
autor:

Baricová, Fečík, Števček, Filová a kol.

ISBN: 978-80-7400-678-4
Počet strán: 1824
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EVK5
Dátum vydania: 20.12.2017
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom

Komentár k Správnemu súdnemu poriadku predstavuje svojím rozsahom, podrobnosťou výkladu a precíznym spracovaním jedinečnú publikáciu na trhu. Široký autorský kolektív tvorí 32 autorov, ktorými sú nielen bývalí členovia rekodifikačnej komisie, ale aj odborníci, ktorí s týmto procesom spätí neboli. Komentár svojím obsahom a rozsahom dopĺňa Veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku a Civilnému mimosporovému poriadku a je určený širokej odbornej verejnosti, najmä sudcom, prokurátorom, advokátom, advokátskym koncipientom, zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií, firemným právnikom, podnikateľom či študentom.


Prečítajte si rozhovor s vedúcou autorského kolektívu k Správnemu súdnemu poriadku, JUDr. Janou Baricovou, v ktorom napríklad priblíži nové inštitúty zavedené týmto procesným kódexom či zhodnotí prínos Veľkého komentára.


Nájsť ho môžete na blogu Nakladateľstva C. H. Beck.

Kolektiv autorů

Jana Bajánková, Blažo, Elena Berthotyová, Tomáš Čentík, Branislav Červenka, Jaroslav Čollák, Ladislav Duditš, Michal Ďuriš, Katarína Gešková, Jana Hatalová, Eduard Korpáš, Alexandra Kotrecová, Soňa Mesiarkinová, Jozef Milučký, Peter Molnár, Michaela Nosa, Ľubomír Pagáč, Petra Patayová, Petra Príbelská, František Sedlačko, Mária Srebalová, Peter Strapáč, Ján Škrobák, Robert Šorl, Juraj Vačok, Imrich Vozár, Marián Vrabko, Radka Zahradníková
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy