Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Judikatúra v azylových veciach

bez DPH: 26,36 € s DPH: 29,00 €
ALEBO
autor:

Elena Berthotyová

ISBN: 978-80-89603-67-1
Počet strán: 256
Typ Publikácie: Príručky
Objednávacie č.: SO_PP14
Dátum vydania: 8.11.2018
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom

Predkladaná publikácia predstavuje „starostlivo zostavený, zrozumiteľne popísaný a kvalitne vecne spracovaný výber kľúčových rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora Európskej únie a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (obohatený o právne vety z judikatúry Najvyššieho správneho súdu Českej republiky) v azylových veciach.“ Publikácia je určená „sudcom, advokátom, prokurátorom, či odborným zamestnancom verejnej správy, ktorí majú azylovú, resp. utečeneckú problematiku v náplni svojich pracovných aktivít, ale aj širšej odbornej verejnosti, zvlášť politikom, politológom, sociológom, novinárom, či zástupcom akademickej obce“.


Rozhovor s autorkou publikácie „Judikatúra v azylových veciach


 Nakladateľstvo C. H. Beck prináša publikáciu od JUDr. Eleny Bertohtyovej, PhD. s názvom „Judikatúra v azylových veciach“, ktorá je praktickým sprievodcom v aktuálnej tematike a otázkach azylu.


Riešenie problémov spojených s migráciou má nielen sociálny, ekonomický a politický, ale aj výsostne právny rozmer, keďže väčšina utečencov prichádza do Európy s úmyslom uchádzať sa o rôzne formy právnej ochrany. Zároveň treba zvýrazniť, že v súvislosti s „migračnou krízou“ vzniká celý rad právnych situácií, na ktorých riešenie nedávajú aplikovateľné vnútroštátne právne predpisy, či medzinárodné dokumenty jednoznačnú odpoveď. Za týchto okolností nie zriedka ponúka vhodné riešenie už existujúca judikatúra medzinárodných, ako aj vnútroštátnych súdov.


(z recenzného posudku doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.)Autorka publikácie poskytla rozhovor pre októbrové číslo časopisu Univerzity Komenského  „Naša univerzita“. V rozhovore na strane 34 ‒ 35 rozpráva napríklad aj o štúdiu práva, svojej profesii sudkyne, sudcovskom stave a otázkach azylu. Nevynechala ani zmienku o novej publikácii.


Rozhovor môžete nájsť tu:


https://uniba.sk/fileadmin/ruk/nasa_univerzita/NU2018-19/181031_Oktobrove_cislo_NU.pdf

Kľúčová slová

azyl, judikatúra, Súdny dvor EÚ, Európsky súd pre ľudské práva, Najvyšší súd SR
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy