Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej republike a Slovenskej republike

bez DPH: 26,36 € s DPH: 29,00 €
ALEBO
autor:

Ladislav Orosz, Pavel Molek, Ján Svák, Vojtěch Šimíček

ISBN: 978-80-89603-41-1
Počet strán: 472
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI16
Dátum vydania: 15.2.2016
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom


Autorský kolektív ponúka čitateľskej verejnosti komplexne spracované monografické dielo, ktoré obsahuje ucelenú vedeckú analýzu volebného práva a jeho vývojových tendencií na prahu 21. storočia. Autori vychádzajú zo širokého rozsahu komparatívnych poznatkov a informácií o volebnom práve v moderných demokratických štátoch, ktoré konfrontujú s vývojom volebnej legislatívy v Českej republike a v Slovenskej republike v období po roku 1989, ako aj s jej aktuálnou podobou. Súčasťou analýzy je aj rámcové zhodnotenie nových volebných zákonov kódexového typu schválených v Slovenskej republike v máji 2014, a to ešte pred ich prvou aplikáciou v ústavno-politickej praxi vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016. Monografia predstavuje nielen obsahovo, ale aj autorsky a jazykovo autentické česko-slovenské dielo, ktoré naznačuje, že napriek množstvu porovnateľných charakteristík patrí aj sféra volebného zákonodarstva k tým častiam právnych poriadkov Českej republiky a Slovenskej republiky, v ktorých už existujú medzi českou a slovenskou právnou úpravou značné rozdiely. Tieto rozdiely sa prejavujú aj v súdnoaplikačnej praxi pri súdnom prieskume volieb, ktorému je venovaná „praktická“ časť monografie. Tieto skutočnosti však nebránia inšpiratívnej a vzájomne prospešnej výmene poznatkov, ktorej praktickému napĺňaniu môže výrazne napomôcť aj toto dielo.

Kľúčová slová

voľby, volebné právo, súdny prieskum volieb
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy