+420 733 734 348 beck@beck.sk

Novinka

Konanie o dovolaní. Vybrané teoretické a aplikačné problémy

Monografie | 128 strán | vydané 04. 06. 2024
Viac Menej
  • 16 € s DPH 14,55 € bez DPH

Skladom

Kniha ponúka čitateľom výklad právnej úpravy dovolacieho konania v civilnom sporovom konaní s osobitným zameraním sa na vybrané oblasti, ktoré vyvolávajú otázky. Pracuje pritom nielen so závermi právnej doktríny, ale zohľadňuje aj relevantnú rozhodovaciu prax najvyšších súdnych autorít. Za účelom komplexného pochopenia problematiky sa... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Kniha ponúka čitateľom výklad právnej úpravy dovolacieho konania v civilnom sporovom konaní s osobitným zameraním sa na vybrané oblasti, ktoré vyvolávajú otázky. Pracuje pritom nielen so závermi právnej doktríny, ale zohľadňuje aj relevantnú rozhodovaciu prax najvyšších súdnych autorít. Za účelom komplexného pochopenia problematiky sa dielo nevyhýba ani historickým a teoretickým východiskám skúmaných inštitútov. Práve pre prácu s rozhodovacou činnosťou súdov môže byť dielo prínosom nielen pre právnikov pôsobiacich v akademickom prostredí, ale aj pre právnikov, ktorí sa v právnej praxi zameriavajú na oblasť civilného sporového konania.

„Celý text monografie je sprevádzaný mimoriadne podrobnými odkazmi na rozhodnutia súdov, odbornú literatúru, odborné články v časopisoch venujúce sa problematike dovolacieho konania a v závere zoznamom použitých zdrojov.“
JUDr. Soňa Mesiarkinová

„Predložená práca má ambíciu zmenšiť nedostatočnosť doterajšieho odborného spracovania dôležitej témy dovolania v civilnom procesnom práve. (...). Možno bez pochybností konštatovať, že autorovi sa ambíciu jeho diela podarilo dosiahnuť a dielo využije akadémia aj prax.“
doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.


„Monografia je spracovaná na vysokej odbornej úrovni a akcentuje dôležitosť inštitútu dovolania ako súčasti civilného procesu. Autor poukazuje na nedostatky spojené s inštitútom dovolania, ktoré môžu byť v praxi príčinou vzniku procesne komplikovaných situácií.“
prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EPI96
  • ISBN: 978-80-8232-046-9
  • Vydanie: 1
  • Dátum vydania: 04. 06. 2024
  • Typ publikácie: Monografie
  • Počet strán: 128

Downloads