Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

bez DPH: 44,55 € s DPH: 49,00 €
ALEBO
autor:

Marek Valachovič, Marek Perdík, Silvia Valichnáčová

ISBN: 978-80-89603-87-9
Počet strán: 520
Typ Publikácie: Príručky
Objednávacie č.: SO_PP19
Dátum vydania: 25.9.2020
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom

Predkladaná publikácia má za cieľ stať sa prvou ucelenou a samostatnou zbierkou judikatúry týkajúcej sa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, pričom pozostáva z kompilácie takmer 450 súdnych rozhodnutí a stanovísk, zoradených podľa jednotlivých ustanovení, resp. častí tohto tzv. bytového zákona. Zbierka obsahuje rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, krajských súdov a vybrané rozhodnutia okresných súdov. Autori sa rozhodli zahrnúť do publikácie aj rozhodnutia českých súdov, a to najmä vo vzťahu k českému zákonu č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ktorý bol v Českej republike účinný do prijatia tamojšieho nového Občianskeho zákonníka (teda do 31. 12. 2013). Vzhľadom na podobnosť právnych úprav po roku 1989 sú české rozhodnutia stále primerane aplikovateľné aj v našej právnej praxi. Publikácia je určená tak odbornej, ako aj laickej verejnosti, a teda si nájde dôstojné miesto nielen u všetkých právnických profesií, ale aj u správcov, predstaviteľov spoločenstiev vlastníkov, orgánov verejnej moci, subjektov súkromného sektora a v neposlednom rade aj u vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Kľúčová slová

judikatúra, vlastníctvo, byty, nebytové priestory, správca
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy