Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Judikatúra vo veciach energetického práva

bez DPH: 35,45 € s DPH: 39,00 €
ALEBO
autor:

Peter Ikrényi, Boris Štiffel

ISBN: 978-80-8232-015-5
Počet strán: 400
Typ Publikácie: Príručky
Objednávacie č.: SO_PP32
Dátum vydania: 10.5.2022
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom
Kniha je prvou zbierkou judikatúry týkajúcej sa energetického odvetvia v Slovenskej republike a slúži ako pomôcka pre ďalšiu prácu s normami energetického práva.
Právna úprava energetického odvetvia v Slovenskej republike prešla za posledných tridsať rokov mnohými významnými štrukturálnymi zmenami, ktoré sa premietli do viacerých zákonov. Obdobne na úrovni Európskej únie zaznamenala právna úprava energetického odvetvia turbulentný vývoj pozostávajúci z viacerých energetických balíkov právnych aktov reprezentovaných vyše tuctom smerníc a nariadení.
Zbierka zahŕňa rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, všeobecných súdov na všetkých troch stupňoch a Súdneho dvora Európskej únie. Rozhodnutia interpretujú právne inštitúty a pojmy obsiahnuté v predpisoch energetického odvetvia a prinášajú tak viac svetla do ich aplikácie.
Publikácia je primárne určená odbornej právnickej verejnosti (advokátom, sudcom, pracovníkom správnych orgánov a energetických podnikov, akademikom), ale nepochybne zaujme aj čitateľov, ktorých sa energetika nevyhnutne dotýka, t. j. investorov či samotných zákazníkov.
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy