Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Vlastníctvo bytov

Bežná cena (s DPH): 35,00 €

Early bird: bez DPH: 27,05 € s DPH: 29,75 €

ALEBO
autor:

Marek Valachovič

ISBN: 978-80-89603-38-1
Počet strán: 320
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI17
Dátum vydania: 13.10.2015
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom


Vedecká monografia sa venuje problematike vlastníctva bytov, ktorá má celospoločenský význam. Práca si kladie za cieľ poskytnúť všeobecný a pokiaľ možno čo najkomplexnejší prehľad na základné teoretické aj historické východiská a výklad kľúčových pojmov a prvkov tohto osobitného právneho inštitútu súkromného práva vrátane jeho zaradenia do systému občianskeho práva. Dielo sa zameriava na základné piliere platnej právnej úpravy vlastníctva bytov vrátane identifikácie a kritiky jej hlavných problematických miest. Okrem toho monografia ponúka možnosti ich riešení v rovine de lege ferenda, a to so zreteľom na názory odbornej literatúry, judikatúry ako aj so zreteľom na aktuálne legislatívne zámery.
Publikácia je určená nielen všetkým praktizujúcim právnickým profesiám vrátane legislatívnych pracovníkov, ale aj pedagógom a študentom právnických fakúlt, v neposlednom rade je však určená aj laickej verejnosti, ktorá v dôsledku absencie relevantnej literatúry nemá k dispozícii adekvátne a ucelené pramene poznania o základných teoretických právnych otázkach a princípoch skúmaného inštitútu. Táto publikácia je tak cenným zdrojom informácií pre právnickú i laickú verejnosť.

Kľúčová slová

byt, vlastníctvo bytov, správca bytového domu, bytový dom, zmluva o prevode
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy