+420 273 139 219 beck@beck.sk

Zmluvy o prenechaní veci na užívanie (nájomné zmluvy, zmluva o ubytovaní, zmluva o pôžičke a výpožič

Komentáre | 808 strán | vydané 16. 11. 2012
Viac Menej
  • 79 € s DPH 71,82 € bez DPH

Skladom

Publikácia je v poradí druhým pokračovaním cyklu komentovaných zmlúv upravených OZ a súvisiacimi predpismi, zameraná na vzťahy, ktoré vznikajú pri prenechaní veci na užívanie inej osobe. Základom publikácie je nájomná zmluva a jej osobitné druhy, najmä nájom bytu a nájom a podnájom nebytových priestorov. Z ďalších druhov nájmu je to... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titulePublikácia je v poradí druhým pokračovaním cyklu komentovaných zmlúv upravených OZ a súvisiacimi predpismi, zameraná na vzťahy, ktoré vznikajú pri prenechaní veci na užívanie inej osobe. Základom publikácie je nájomná zmluva a jej osobitné druhy, najmä nájom bytu a nájom a podnájom nebytových priestorov. Z ďalších druhov nájmu je to podnikateľský nájom hnuteľných vecí, nájom obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie a nájom poľnohospodárskej a lesnej pôdy upravený v osobitnom právnom predpise (zák. č. 504/2003 Z. z.). S užívaním miestnosti (súboru miestností) súvisí aj zmluva o ubytovaní a celkom osobitný druh zmluvy – timesharingová zmluva (pozri zák. č. 161/2011 Z. z.), ktorým sa publikácia venuje následne. Ďalšími zmluvnými typmi zaradenými do publikácie je zmluva o pôžičke a výpožičke. Podobne ako pri prvej časti tohto cyklu – zmluvách o prevode vlastníctva – ani v tomto prípade nejde o komentár tradičného typu. V publikácii sa nachádza významná časť venovaná teoretickým aspektom každého komentovaného inštitútu. Aj v tomto prípade ide o súbor viacerých monografických prác – v ktorom sa JUDr. Dulaková venovala teoretickým aspektom kategórie zmlúv o prenechaní veci do užívania a inštitútu nájmu vo všeobecnosti, JUDr. Fekete spracoval nájom bytu, Doc. Dulak timesharingovú zmluvu, JUDr. Križan nájom a podnájom nebytových priestorov, JUDr. Dobrovodský osobitné druhy nájmu, zmluvu o ubytovaní a zmluvu o výpožičke a JUDr. Lucia Danišovičová zmluvu o pôžičke.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EKZ16
  • ISBN: 978-80-7179-292-5
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 16. 11. 2012
  • Typ publikácie: Komentáre
  • Počet strán: 808