+420 273 139 219 beck@beck.sk

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Komentár

Komentáre | 744 strán | vydané 11. 07. 2022
Viac Menej
  • 79 € s DPH 71,82 € bez DPH

Skladom

Vydaním tejto knihy sme spoločne s tľačiarňou FINIDR zasadili jeden nový strom.

Nakladatelství C. H. Beck prináša komentár k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý pomôže čitateľom zorientovať sa v oblasti daní a poplatkov. Miestne dane a poplatky sú ukladané obcou alebo vyšším územným celkom, a to prostredníctvom všeobecne záväzného... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Nakladatelství C. H. Beck prináša komentár k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý pomôže čitateľom zorientovať sa v oblasti daní a poplatkov. Miestne dane a poplatky sú ukladané obcou, a to prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia. Avšak nielen týmto subjektom je publikácia určená. Svojich čitateľov si nepochybne nájde aj v radoch občanov, ak ide o podmienky požiadania o zníženie alebo oslobodenie od dane.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EKZ72
  • ISBN: 978-80-7400-883-2
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 11. 07. 2022
  • Typ publikácie: Komentáre
  • Počet strán: 744