+420 733 734 348 beck@beck.sk

Katastrálny zákon. Komentár

Komentáre | 1120 strán | vydané 15. 03. 2021
Viac Menej
  • 89 € s DPH 80,91 € bez DPH

Skladom

Prvé vydanie komentára ku Katastrálnemu zákonu predstavuje komplexné a jedinečné dielo, ktoré obsahuje podrobný, praktický a ucelený výklad ustanovení komentovaného zákona a pre úplnosť obsahuje ako prílohy aj vyhlášku č. 461/2009 Z. z. Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva Katastrálny zákon a vyhlášku č.... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Prvé vydanie komentára ku Katastrálnemu zákonu predstavuje komplexné a jedinečné dielo, ktoré obsahuje podrobný, praktický a ucelený výklad ustanovení komentovaného zákona a pre úplnosť obsahuje ako prílohy aj vyhlášku č. 461/2009 Z. z. Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva Katastrálny zákon a vyhlášku č. 22/2010 Z. z. Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra.
Autori, odborníci na oblasť katastrálneho práva, správneho práva a vecných práv k nehnuteľnostiam, sa zamerali vo svojom výklade na aplikačné problémy, ktoré zákon prináša v snahe vytvoriť praktického sprievodcu problematikou katastra nehnuteľností.

Z recenzného posudku advokátky Jany Mitterpachovej, PhD., uverejneného v Bulletine slovenskej advokácie č. 6/2021:

„Dôsledne spracovaný komentár možno odporúčať nielen pracovníkom katastrálnych odborov, ale aj všetkým advokátom a advokátskym koncipientom venujúcim sa problematike katastra. Táto prakticky spracovaná publikácia poskytne nielen základný prehľad v problematike, ale nové informácie prináša aj skúseným praktikom.“

 Celú recenziu si môžete prečítať na našom BLOGU.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EKZ68
  • ISBN: 978-80-89603-96-1
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 15. 03. 2021
  • Typ publikácie: Komentáre
  • Počet strán: 1120

Downloads