+420 733 734 348 beck@beck.sk

Ukončenie nájmu bytu. Právne postavenie nájomcu

Monografie | 200 strán | vydané 10. 06. 2022
Viac Menej
  • 22 € s DPH 20 € bez DPH

Skladom

„...Autorka upozorňuje na nedostatky právnej úpravy. Vedecký a súčasne aj praktický prínos monografie však nekončí len identifikovaním týchto nedostatkov. Autorka súčasne ponúka aj ich možné riešenia na podklade dostatočných argumentov...“ Z recenzného posudku prof. JUDr. Svetlany Ficovej, CSc. „...Dielo vytvára vynikajúce... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

„...Autorka upozorňuje na nedostatky právnej úpravy. Vedecký a súčasne aj praktický prínos monografie však nekončí len identifikovaním týchto nedostatkov. Autorka súčasne ponúka aj ich možné riešenia na podklade dostatočných argumentov...“ Z recenzného posudku prof. JUDr. Svetlany Ficovej, CSc. „...Dielo vytvára vynikajúce východisko pre prípravu právnej úpravy súkromného nájomného bývania de lege ferenda, pre súčasnosť slúži zároveň ako vhodná pomôcka pre právnu prax...“ Z recenzného posudku doc. JUDr. Moniky Jurčovej, PhD. „...Monografia je spracovaná prehľadne a štruktúrovane. Témy sú radené v logickej nadväznosti, text je písaný jasným a zrozumiteľným štýlom a jednotlivé kapitoly a podkapitoly vytvárajú konzistentnú prácu prehľadového charakteru...“ Z recenzného posudku Mgr Jany Králusovej „...Predložená publikácia je z hľadiska komplexnosti spracovanej témy na našom trhu výnimočným počinom, ktorý si zaslúži ocenenie za poctivý výskum, jasné a prehľadné spracovanie, no aj za intelektuálnu odvahu spracovať skúmanú problematiku do takého veľkého detailu...“ Z recenzného posudku Mgr. Michala Záthureckého, PhD., MJur (Oxon)

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EPI62
  • ISBN: 978-80-8232-019-3
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 10. 06. 2022
  • Typ publikácie: Monografie
  • Počet strán: 200