Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva

bez DPH: 53,64 € s DPH: 59,00 €
ALEBO
autor:

Dulaková, Imrich Fekete, Viktor Križan

ISBN: 978-80-89603-26-8
Počet strán: 496
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI11
Dátum vydania: 10.12.2014
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom


Predkladaná publikácia je komplexné dielo, zamerané na rozbor a posúdenie aktuálnej právnej úpravy nájmu a jeho osobitných druhov v platnom Občianskom zákonníku a v zákone o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990 Zb. v znení noviel (teraz už aj v osobitnom zákone č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu) a súčasne poukazujúce na jej nedostatky. Keďže všetci autori sú zároveň členmi komisie pre rekodifikáciu súkromného práva, možno v publikácii pomerne často badať odkaz nielen na aktuálny stav právnej úpravy, ale aj na jej nedostatky a návrhy de lege ferenda, ktoré by sa mohli premietnuť do nového Občianskeho zákonníka. Pri svojej práci čerpali autori z viacerých inšpiračných zdrojov, osobitne z nového českého Občianskeho zákonníka a z ďalších moderných civilných kódexov.
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy