+420 273 139 219 beck@beck.sk

Zmluvné záväzky v autorskom práve

Monografie | 256 strán | vydané 21. 09. 2018
Viac Menej
  • 25 € s DPH 22,73 € bez DPH

Skladom

Prijatie nového Autorského zákona sa v nemalej miere dotklo aj zmluvných záväzkov v autorskom práve. Pretože ucelené spracovanie tejto témy v odbornej literatúre už dlhšie absentovalo, autorka publikácie sa venuje tejto problematike s poukázaním na významné zmeny v právnej úprave. Keďže jednou z možností legálneho používania diel je... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Prijatie nového Autorského zákona sa v nemalej miere dotklo aj zmluvných záväzkov v autorskom práve. Pretože ucelené spracovanie tejto témy v odbornej literatúre už dlhšie absentovalo, autorka publikácie sa venuje tejto problematike s poukázaním na významné zmeny v právnej úprave. Keďže jednou z možností legálneho používania diel je uzatvorenie licenčnej zmluvy, najväčší priestor je v monografii venovaný práve tomuto osobitnému zmluvnému typu. Pre úplnosť však neboli vynechané ani zmluvné záväzky vznikajúce v súvislosti s vytváraním autorských diel, ani výklad týkajúci sa subjektov a predmetu autorského práva, keďže sú prítomné v každej autorskoprávnej zmluve.
Publikácia je určená nielen odborníkom z právnej praxe (najmä sudcom, advokátom, prokurátorom, notárom), ale jej ambíciou je nájsť si svoje miesto aj medzi laickou verejnosťou, najmä medzi autormi (spisovateľmi, skladateľmi, architektmi, režisérmi, fotografmi, tvorcami počítačových programov), zhotoviteľmi databáz, či používateľmi autorských diel. Čitatelia v nej nájdu odpovede na otázky súvisiace s manažovaním zmluvných vzťahov v autorskom práve.

Číslo 1-2/2019 BULLETINU SLOVENSKEJ ADVOKÁCIE v rubrike DO VAŠEJ KNIŽNICE vyzdvihlo výnimočnosť publikácie ZMLUVNÉ ZÁVÄZKY V AUTORSKOM PRÁVE. Pod recenziu (nájdete tu) sa podpísal prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. z Katedry občianskeho práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EPI34
  • ISBN: 978-80-89603-63-3
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 21. 09. 2018
  • Typ publikácie: Monografie
  • Počet strán: 256