Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Zmluvné záväzky v autorskom práve

bez DPH: 22,73 € s DPH: 25,00 €
ALEBO
autor:

Renáta Bačárová

ISBN: 978-80-89603-63-3
Počet strán: 256
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI34
Dátum vydania: 24.9.2018
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom

Prijatie nového Autorského zákona sa v nemalej miere dotklo aj zmluvných záväzkov v autorskom práve. Pretože ucelené spracovanie tejto témy v odbornej literatúre už dlhšie absentovalo, autorka publikácie sa venuje tejto problematike s poukázaním na významné zmeny v právnej úprave. Keďže jednou z možností legálneho používania diel je uzatvorenie licenčnej zmluvy, najväčší priestor je v monografii venovaný práve tomuto osobitnému zmluvnému typu. Pre úplnosť však neboli vynechané ani zmluvné záväzky vznikajúce v súvislosti s vytváraním autorských diel, ani výklad týkajúci sa subjektov a predmetu autorského práva, keďže sú prítomné v každej autorskoprávnej zmluve.
Publikácia je určená nielen odborníkom z právnej praxe (najmä sudcom, advokátom, prokurátorom, notárom), ale jej ambíciou je nájsť si svoje miesto aj medzi laickou verejnosťou, najmä medzi autormi (spisovateľmi, skladateľmi, architektmi, režisérmi, fotografmi, tvorcami počítačových programov), zhotoviteľmi databáz, či používateľmi autorských diel. Čitatelia v nej nájdu odpovede na otázky súvisiace s manažovaním zmluvných vzťahov v autorskom práve.


Číslo 1-2/2019 BULLETINU SLOVENSKEJ ADVOKÁCIE v rubrike DO VAŠEJ KNIŽNICE vyzdvihlo výnimočnosť publikácie ZMLUVNÉ ZÁVÄZKY V AUTORSKOM PRÁVE. Pod recenziu (nájdete tu) sa podpísal prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. z Katedry občianskeho práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Kľúčová slová

autorské právo, záväzkové právo, licenčné zmluvy, autorské dielo
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy