+420 733 734 348 beck@beck.sk

Autorský zákon. Komentár

Komentáre | 1160 strán | vydané 13. 04. 2018
Viac Menej
  • 89 € s DPH 80,91 € bez DPH

Skladom

Autori predkladajú odbornej, ako aj širšej laickej verejnosti podrobne rozpracovaný komentár k Autorskému zákonu, ktorý je výslednom rekodifikácie slovenského autorského práva, ku ktorej došlo v roku 2015. Autori pri príprave tejto publikácie vychádzali z potrieb súčasnej praxe v oblasti autorskoprávnej ochrany. Sústredili sa tak na... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Autori predkladajú odbornej, ako aj širšej laickej verejnosti podrobne rozpracovaný komentár k Autorskému zákonu, ktorý je výslednom rekodifikácie slovenského autorského práva, ku ktorej došlo v roku 2015. Autori pri príprave tejto publikácie vychádzali z potrieb súčasnej praxe v oblasti autorskoprávnej ochrany. Sústredili sa tak na otázky, ktorými sa v súčasnosti zaoberajú slovenské súdy, ako aj Súdny dvor Európskej únie. Pri príprave publikácie autori vychádzali z najnovších poznatkov odborných štúdií a judikatúry týkajúcich sa tak slovenského práva, ako aj európskeho a medzinárodného práva. Tiež prihliadali na poznatky a judikatúru súdov z iných krajín. Komentár je určený nielen právnikom, advokátom, prokurátorom, sudcom alebo znalcom a iným odborníkom, dôležité informácie a odpovede v publikácii môžu nájsť aj spisovatelia, skladatelia, výtvarníci, filmári, výkonní umelci, programátori a zhotovitelia databáz, vydavatelia kníh, časopisov, dennej tlače a hudobných nahrávok, filmové, architektonické a dizajnové štúdiá, televízni a rozhlasoví vysielatelia, prevádzkovatelia káblovej televízie, obchodníci s dielami výtvarného umenia a organizácie kolektívnej správy.

Prečítajte si rozhovor s JUDr. Zuzanou Adamovou, PhD. a JUDr. Branislavom Hazuchom, LL.D. ku komentáru k Autorskému zákonu. Dozviete sa napríklad, ako reaguje autorské právo  na neustály technologický rozvoj a aké zmeny nás v najbližšom období čakajú v oblasti autorského práva.

Nájsť ho môžete na blogu Nakladateľstva C. H. Beck.

 

Na XXVII. ročníku konferencie Karlovarské právnické dni získal komentár autorskú cenu ako tretia najhodnotnejšia právnická publikácia za Slovenskú republiku.

 

 

 

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EKZ54
  • ISBN: 978-80-89603-58-9
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 13. 04. 2018
  • Typ publikácie: Komentáre
  • Počet strán: 1160