Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Autorský zákon. Komentár

bez DPH: 80,91 € s DPH: 89,00 €
ALEBO
autor:

Zuzana Adamová, Branislav Hazucha

ISBN: 978-80-89603-58-9
Počet strán: 1160
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EKZ54
Dátum vydania: 12.4.2018
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom

Autori predkladajú odbornej, ako aj širšej laickej verejnosti podrobne rozpracovaný komentár k Autorskému zákonu, ktorý je výslednom rekodifikácie slovenského autorského práva, ku ktorej došlo v roku 2015. Autori pri príprave tejto publikácie vychádzali z potrieb súčasnej praxe v oblasti autorskoprávnej ochrany. Sústredili sa tak na otázky, ktorými sa v súčasnosti zaoberajú slovenské súdy, ako aj Súdny dvor Európskej únie. Pri príprave publikácie autori vychádzali z najnovších poznatkov odborných štúdií a judikatúry týkajúcich sa tak slovenského práva, ako aj európskeho a medzinárodného práva. Tiež prihliadali na poznatky a judikatúru súdov z iných krajín. Komentár je určený nielen právnikom, advokátom, prokurátorom, sudcom alebo znalcom a iným odborníkom, dôležité informácie a odpovede v publikácii môžu nájsť aj spisovatelia, skladatelia, výtvarníci, filmári, výkonní umelci, programátori a zhotovitelia databáz, vydavatelia kníh, časopisov, dennej tlače a hudobných nahrávok, filmové, architektonické a dizajnové štúdiá, televízni a rozhlasoví vysielatelia, prevádzkovatelia káblovej televízie, obchodníci s dielami výtvarného umenia a organizácie kolektívnej správy.

Kľúčová slová

autorský zákon, autor, dielo, audiovizuálny záznam, zvukový záznam, databáza, licenčná zmluva
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy