+420 273 139 219 beck@beck.sk

Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese

Monografie | 136 strán | vydané 16. 12. 2016
Viac Menej
  • 19 € s DPH 17,27 € bez DPH

Skladom

Rekodifikácia civilného práva procesného predstavuje významný krok smerom k modernizácii civilného procesu ako takého. Dynamika, a v mnohých smeroch nová koncepcia civilného procesu, sa dotkla aj jedného z inštitútov, ktorý môžeme považovať za dlhodobo zaužívaný. Je ním uznesenie ako forma rozhodnutia. Publikácia sa člení do piatich... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o tituleRekodifikácia civilného práva procesného predstavuje významný krok smerom k modernizácii civilného procesu ako takého. Dynamika, a v mnohých smeroch nová koncepcia civilného procesu, sa dotkla aj jedného z inštitútov, ktorý môžeme považovať za dlhodobo zaužívaný. Je ním uznesenie ako forma rozhodnutia.
Publikácia sa člení do piatich samostatných častí. Prvá časť predstavuje všeobecné výstupy problematiky rozhodnutí v civilnom procese. V druhej časti autorka analyzuje charakter a osobitosti právnej úpravy uznesenia, primárne ako procesného rozhodnutia. V tretej časti sú pertraktované osobité druhy niektorých uznesení s ohľadom na povahu a predmet rozhodovania. Keďže v dôsledku rekodifikácie prišlo k diferenciácii právnej úpravy civilného procesu, štvrtá časť venuje samostatný priestor charakteristike uznesení, ktoré sú vydávané v režime Civilného mimosporového poriadku, a to aj v komparácii so sporovým konaním. Posledná časť práce sa zameriava na osobitné postavenie uznesení vydávaných v exekučnom konaní, a to aj z hľadiska ich účinkov ako súdnych rozhodnutí.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EPI21
  • ISBN: 978-80-89603-47-3
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 16. 12. 2016
  • Typ publikácie: Monografie
  • Počet strán: 136