Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese

bez DPH: 17,27 € s DPH: 19,00 €
ALEBO
autor:

Alexandra Kotrecová

ISBN: 978-80-89603-47-3
Počet strán: 136
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI21
Dátum vydania: 16.12.2016
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom


Rekodifikácia civilného práva procesného predstavuje významný krok smerom k modernizácii civilného procesu ako takého. Dynamika, a v mnohých smeroch nová koncepcia civilného procesu, sa dotkla aj jedného z inštitútov, ktorý môžeme považovať za dlhodobo zaužívaný. Je ním
uznesenie ako forma rozhodnutia.
Publikácia sa člení do piatich samostatných častí. Prvá časť predstavuje všeobecné výstupy problematiky rozhodnutí v civilnom procese. V druhej časti autorka analyzuje charakter a osobitosti právnej úpravy uznesenia, primárne ako procesného rozhodnutia. V tretej časti sú pertraktované osobité druhy niektorých uznesení s ohľadom na povahu a predmet rozhodovania. Keďže v dôsledku rekodifikácie prišlo k diferenciácii právnej úpravy civilného procesu, štvrtá časť venuje samostatný priestor charakteristike uznesení, ktoré sú vydávané v režime Civilného mimosporového poriadku, a to aj v komparácii so sporovým konaním. Posledná časť práce sa zameriava na osobitné postavenie uznesení vydávaných v exekučnom konaní, a to aj z hľadiska ich účinkov ako súdnych rozhodnutí.

Kľúčová slová

uznesenie, súdne rozhodnutia, kategorizácia súdnych rozhodnutí, vykonateľnosť
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy