Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní

bez DPH: 22,73 € s DPH: 25,00 €
ALEBO
autor:

Katarína Ševcová

ISBN: 978-80-89603-49-7
Počet strán: 196
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI20
Dátum vydania: 21.2.2017
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom


Predložená monografia analyzuje žalobu na obnovu konania ako súčasť systému opravných prostriedkov vytvorený v civilnom procese. Podobne ako pri ostatných opravných prostriedkoch, jej existencia je odôvodnená možnosťou pochybenia v procese súdneho rozhodovania s dôrazom na objavenie sa nových skutočností, rozhodnutí, dôkazov. Tento mimoriadny opravný prostriedok bol ustanovený ako výnimočný mechanizmus voči nezmeniteľnosti právoplatného súdneho rozhodnutia. Monografia sa snaží vymedziť historické korene a vývoj tohto inštitútu, porovnať žalobu na obnovu konania s podobnými inštitútmi v procesných poriadkoch iných krajín a hlavne poukázať na sporné otázky právnej úpravy, ktoré sú problematické pre súdnu prax a ponúknuť návrhy na zlepšenie a doplnenie právnej úpravy de lege ferenda.

Kľúčová slová

žaloba na obnovu konania, civilný proces, mimoriadne opravné prostriedky
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy