+420 273 139 219 beck@beck.sk

Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní

Monografie | 196 strán | vydané 21. 02. 2017
Viac Menej
  • 25 € s DPH 22,73 € bez DPH

Skladom

Predložená monografia analyzuje žalobu na obnovu konania ako súčasť systému opravných prostriedkov vytvorený v civilnom procese. Podobne ako pri ostatných opravných prostriedkoch, jej existencia je odôvodnená možnosťou pochybenia v procese súdneho rozhodovania s dôrazom na objavenie sa nových skutočností, rozhodnutí, dôkazov. Tento... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titulePredložená monografia analyzuje žalobu na obnovu konania ako súčasť systému opravných prostriedkov vytvorený v civilnom procese. Podobne ako pri ostatných opravných prostriedkoch, jej existencia je odôvodnená možnosťou pochybenia v procese súdneho rozhodovania s dôrazom na objavenie sa nových skutočností, rozhodnutí, dôkazov. Tento mimoriadny opravný prostriedok bol ustanovený ako výnimočný mechanizmus voči nezmeniteľnosti právoplatného súdneho rozhodnutia. Monografia sa snaží vymedziť historické korene a vývoj tohto inštitútu, porovnať žalobu na obnovu konania s podobnými inštitútmi v procesných poriadkoch iných krajín a hlavne poukázať na sporné otázky právnej úpravy, ktoré sú problematické pre súdnu prax a ponúknuť návrhy na zlepšenie a doplnenie právnej úpravy de lege ferenda.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EPI20
  • ISBN: 978-80-89603-49-7
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 21. 02. 2017
  • Typ publikácie: Monografie
  • Počet strán: 196