Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Trovy exekúcie

bez DPH: 13,64 € s DPH: 15,00 €
ALEBO
autor:

Diana Kormanová

ISBN: 978-80-89603-37-4
Počet strán: 104
Typ Publikácie: Príručky
Objednávacie č.: SO_PP8
Dátum vydania: 7.8.2015
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom


Publikácia približuje problematiku právnej úpravy trov exekúcie; nezaoberá sa pritom len teoretickými ale aj praktickými otázkami trov exekúcie. Vzhľadom na rozsiahlosť témy sú v publikácii, pre jednoduchšie pochopenie danej problematiky, uvedené mnohé praktické príklady výpočtu trov exekúcie a mnohé problémy sú demonštrované na rozhodnutiach súdov Slovenskej republiky.
Kniha sa venuje aj samotnému inštitútu súdneho exekútora a jeho postaveniu v právnom systéme. Ďalej sa venuje jednotlivým zložkám trov exekúcie ako aj rôznym spôsobom ich výpočtu, ktoré závisia na spôsobe ukončenia exekúcie, ako aj nejednotnej rozhodovacej praxi súdov o povinnosti nahradiť trovy exekúcie jedným z účastníkov konania v prípade zastavenia exekúcie alebo vylúčenia súdneho exekútora z vykonávania exekúcie.

Kľúčová slová

trovy exekúcie, odmena exekútora, náklady exekúcie, exekúcia
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy