+420 733 734 348 beck@beck.sk

Žaloba na ochranu osobnosti ako účinný prostriedok nápravy

Monografie | 184 strán | vydané 27. 12. 2023
Viac Menej
  • 21 € s DPH 19,09 € bez DPH

Skladom

Publikácia približuje rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, z ktorých vyplýva, za akých okolností bola žaloba na ochranu osobnosti vyhodnotená týmto medzinárodným súdom ako účinný prostriedok nápravy a za akých okolností dospel k opačnému záveru a zabezpečil sťažovateľom priamy prístup k medzinárodnej ochrane. Na tento účel... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Publikácia približuje rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, z ktorých vyplýva, za akých okolností bola žaloba na ochranu osobnosti vyhodnotená týmto medzinárodným súdom ako účinný prostriedok nápravy a za akých okolností dospel k opačnému záveru a zabezpečil sťažovateľom priamy prístup k medzinárodnej ochrane. Na tento účel publikácia analyzuje konkrétne rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené proti Slovenskej republike, identifikuje nedostatky slovenskej aplikačnej praxe a následne formuluje odporúčania pre jej zosúladenie s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi. „Analýza judikatúry v komparácii s aplikáciou zákonnej úpravy v Občianskom zákonníku a iných právnych predpisoch vyúsťuje k pomenovaniu tzv. slabých a diskutovaných miest, a to najmä ohľadne postmortálnej úrovne ochrany osobnosti v slovenskom právnom poriadku, ktorá sa javí ako značne nedostatočná či medzerovitá.“ prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. „Predložené dielo je veľkým prínosom pre rozvoj vedy občianskeho a európskeho práva a formulované závery sú prínosom pre legislatívu a budú užitočné pre prax. Návrhy de lege ferenda sú okamžite využiteľné v legislatívnom procese na účel zlepšenia, precizovania právnej úpravy ochrany osobnosti.“ prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EPI94
  • ISBN: 978-80-8232-044-5
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 27. 12. 2023
  • Typ publikácie: Monografie
  • Počet strán: 184

Downloads