Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Zákonník práce. Komentár. 3. vydanie

bez DPH: 135,45 € s DPH: 149,00 €
ALEBO
autor:

Helena Barancová a kol.

ISBN: 978-80-8232-024-7
Počet strán: 1624
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EVK16
Dátum vydania: 5.12.2022
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Pripravujeme
Tretie, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof. Heleny Barancovej obsahuje komplexný a detailný pohľad na pracovnoprávnu oblasť a jednotlivé ustanovenia tohto základného predpisu pracovného práva vrátane zmien zavedených zákonom č. 222/2022 Z. z., 248/2022 Z. z. a tiež č. 350/2022 Z. z. Výklad ustanovení komentára je podrobný, prakticky zameraný a aktuálny, reaguje na najnovšie legislatívne zmeny, akými sú napríklad zavedenie inštitútu otcovskej dovolenky či príspevku na štátom podporované nájomné bývanie a okrem doplnenej bohatej a aktuálnej judikatúry slovenských a českých súdov a tiež Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva obsahuje ako prílohu aj zákon č. 2/1991 o kolektívnom vyjednávaní.

Kolektiv autorů

Andrea Olšovská, Miloš Lacko, Soňa Mesiarkinová, Mária Rybárová, Viktor Križan, Miroslav Mačuha, Jakub Vojtko
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy