+420 733 734 348 beck@beck.sk

3. vydanie

Zákonník práce. Komentár. 3. vydanie

Komentáre | 1624 strán | vydané 05. 12. 2022
Viac Menej
  • 149 € s DPH 135,46 € bez DPH

Skladom

Vydaním tejto knihy sme spoločne s tľačiarňou FINIDR zasadili jeden nový strom.

Tretie, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof. Heleny Barancovej obsahuje komplexný a detailný pohľad na pracovnoprávnu oblasť a jednotlivé ustanovenia tohto základného predpisu pracovného práva vrátane zmien zavedených zákonom č. 222/2022 Z. z., 248/2022... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Tretie, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof. Heleny Barancovej obsahuje komplexný a detailný pohľad na pracovnoprávnu oblasť a jednotlivé ustanovenia tohto základného predpisu pracovného práva vrátane zmien zavedených zákonom č. 222/2022 Z. z., 248/2022 Z. z. a tiež č. 350/2022 Z. z. Výklad ustanovení komentára je podrobný, prakticky zameraný a aktuálny, reaguje na najnovšie legislatívne zmeny, akými sú napríklad zavedenie inštitútu otcovskej dovolenky či príspevku na štátom podporované nájomné bývanie a okrem doplnenej bohatej a aktuálnej judikatúry slovenských a českých súdov a tiež Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva obsahuje ako prílohu aj zákon č. 2/1991 o kolektívnom vyjednávaní.

Vedúca autorského kolektívu Veľkého komentára k Zákonníku práce, prof. JUDr. Helena Baricová, DrSc., nášmu nakladateľstvu poskytla zaujímavý rozhovor týkajúci sa bezkonkurenčne najaktuálnejšího komentára k Zákonníku práce. Celý rozhovor môžete nájsť na blogu Nakladateľstva C. H. Beck.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EVK16
  • ISBN: 978-80-8232-024-7
  • Vydanie: 3.
  • Dátum vydania: 05. 12. 2022
  • Typ publikácie: Komentáre
  • Počet strán: 1624