+420 733 734 348 beck@beck.sk

Konanie o súlade právnych predpisov v správnom súdnictve

Monografie | 248 strán | vydané 23. 01. 2024
Viac Menej
  • 25 € s DPH 22,73 € bez DPH

Skladom

Predkladaná publikácia sa venuje prieskumu právnych predpisov v správnom súdnictve. Jej dominantným cieľom je analýza poznatkov o kontrole normotvorby územnej samosprávy správnymi súdmi, vecné polemizovanie s nimi, ich obohatenie o dosiaľ nespracované aspekty problematiky smerom k syntéze zistení o novej kvalite a formulovaniu návrhov... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Predkladaná publikácia sa venuje prieskumu právnych predpisov v správnom súdnictve. Jej dominantným cieľom je analýza poznatkov o kontrole normotvorby územnej samosprávy správnymi súdmi, vecné polemizovanie s nimi, ich obohatenie o dosiaľ nespracované aspekty problematiky smerom k syntéze zistení o novej kvalite a formulovaniu návrhov de constitutione ferenda a de lege ferenda. Monografia pritom zasahuje aj do právnoteoretických a právnohistorických súvislostí, ako aj do ústavnoprávnych a súdnoprocesných správnych sfér. Autor čitateľovi zároveň poskytuje komplexný pohľad na inštitút správneho súdnictva, a to nielen vo svetle kontroly právnych noriem autoritami správneho súdnictva, ale aj v širších doktrinálnych, historických a spoločensko-politických súvislostiach s osobitným zreteľom na markantné zmeny, ktoré v súčasnosti prebiehajú v slovenskej súdnej sústave. Publikácia je určená predovšetkým odbornej verejnosti z oblasti teórie štátu a práva, jednotlivých pozitívnoprávnych disciplín, ako aj verejnej politiky a verejnej správy, pričom môže predstavovať prínos aj pre študentský stav a širšiu verejnosť.

Prečítajte si rozhovor s autorom publikácie, JUDr. Lukášom Tomašom, PhD., ktorý pôsobí na Ústave teórie práva Gustava Radbrucha košickej právnickej fakulty. Rozhovor nájdete na našom blogu tu

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EPI89
  • ISBN: 978-80-7400-956-3
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 23. 01. 2024
  • Typ publikácie: Monografie
  • Počet strán: 248