+420 273 139 219 beck@beck.sk

Tvorba autora: Michal Vaľo

Zobrazovať po 10 20 30 40
  • Bezúhonnosť, spoľahlivosť a trestnoprávna vina
    Predkladaná publikácia je medziodborová. Po prvýkrát v slovenskej odbornej literatúre definuje pojem „trestnoprávna vina“ ako odlišný od pojmu „zavinenie“. Kriticky hodnotí prax súdov, legislatívu...

    18,00 € s DPH 16,36 € bez DPH

    Kúpiť
    Predkladaná publikácia je medziodborová. Po prvýkrát v slovenskej odbornej literatúre definuje pojem „trestnoprávna vina“ ako odlišný od pojmu „zavinenie“. Kriticky hodnotí prax súdov, legislatívu...