Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Bezúhonnosť, spoľahlivosť a trestnoprávna vina

bez DPH: 16,36 € s DPH: 18,00 €
ALEBO
autor:

Michal Vaľo

ISBN: 978-80-89603-94-7
Počet strán: 184
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI55
Dátum vydania: 3.3.2021
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom

Predkladaná publikácia je medziodborová. Po prvýkrát v slovenskej odbornej literatúre definuje pojem „trestnoprávna vina“ ako odlišný od pojmu „zavinenie“. Kriticky hodnotí prax súdov, legislatívu a jurisprudenciu zameranú na otázky „trestnoprávnej viny“, ale aj od nej odvodzované vymedzenie pojmov „bezúhonnosť“ a „spoľahlivosť“ v pracovnom a správnom práve. Poukazuje na konkrétne pochybenia v množstve zákonov. Kritizuje zamieňanie pojmov „odsúdenie“ a s ním súvisiace „zahladenie odsúdenia“ s pojmami „potrestanie“ a „zahladenie potrestania“ a prípady, keď v rozpore so zásadou prezumpcie neviny osoby nie sú považované za bezúhonné, aj keď sa trestné konanie, ktoré voči nim bolo vedené, neskončilo vyslovením ich viny (ich odsúdením), ale zmierom alebo zastavením trestného stíhania. Na argumentáciu využíva aj historický exkurz a komparatistiku. Publikácia je primárne určená právnickej obci (sudcom, prokurátorom, advokátom, legislatívcom, vedeckopedagogickým pracovníkom aj študentom), ocenia ju však aj zamestnávatelia a zamestnanci, ako aj verejné orgány.

Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy