Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Príčinná súvislosť v práve a v trestnom práve

bez DPH: 22,73 € s DPH: 25,00 €
ALEBO
autor:

Stanislav Mihálik

ISBN: 978-80-8232-003-2
Počet strán: 272
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI58
Dátum vydania: 14.12.2021
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom
Samotné tematické zameranie monografie evokuje jej prierezový charakter... Osobitné ocenenie patrí argumentačnej presvedčivosti, s akou autor formuluje prezentované názory na jednotlivé parciálne problémy.
prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.

Autor zpracoval téma v odborné literatuře na Slovensku nepříliš často zpracovávané, které je nepochybně mimořádně aktuální, neboť příčinný vztah mezi jednáním a následkem je jedním ze základů trestní odpovědnosti pachatele.
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Z hlediska obsahové kvality dosahuje práce výtečné úrovně. To má svůj základ v širokém okruhu odborné literatury, z níž autor ve své práci vychází a v níž je bohatě zastoupena i literatura zahraniční.
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy