+420 733 734 348 beck@beck.sk

Legalizácia výnosu z trestnej činnosti

Monografie | 192 strán | vydané 14. 11. 2023
Viac Menej
  • 22 € s DPH 20 € bez DPH

Skladom

Predložená publikácia sa podrobne venuje trestným činom legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 až 234 Trestného zákona v znení platnom od 1. januára 2021. Obsahuje analýzu relevantnej právnej úpravy, a to medzinárodnej, ako aj domácej vrátane mimotrestnej, a tiež komparáciu legislatívy so zahraničím. Autori, renomovaní... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Predložená publikácia sa podrobne venuje trestným činom legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 až 234 Trestného zákona v znení platnom od 1. januára 2021. Obsahuje analýzu relevantnej právnej úpravy, a to medzinárodnej, ako aj domácej vrátane mimotrestnej, a tiež komparáciu legislatívy so zahraničím. Autori, renomovaní odborníci na oblasť trestného práva, poukazujú tiež na aktuálne sa vyskytujúce aplikačné problémy, ale pozornosť upriamujú aj na praktické roviny nastolenej problematiky, ktoré môžu byť užitočné pre právnych praktikov, najmä s poukazom na relevantnú súdnu prax.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EPI87
  • ISBN: 978-80-8232-040-7
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 14. 11. 2023
  • Typ publikácie: Monografie
  • Počet strán: 192

Downloads