+420 733 734 348 beck@beck.sk

Decízne systémy. Vzťahy súdnych a alternatívnych foriem prejednania a rozhodnutia sporov

Monografie | 512 strán | vydané 10. 02. 2022
Viac Menej
  • 49 € s DPH 44,55 € bez DPH

Skladom

Autor sa originálnym spôsobom zamýšľa nad prítomnosťou a budúcnosťou rozhodovania sporov. Všíma si prístup všeobecných súdov a popisuje alternatívne formy. Osobitne v oblasti športu, ochrany spotrebiteľa a záujmových samospráv. Z teórie prechádza do praktických analýz. Knihu sa oplatí prečítať už aj len pre čitateľský zážitok. Možno... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

"Autor sa originálnym spôsobom zamýšľa nad prítomnosťou a budúcnosťou rozhodovania sporov. Všíma si prístup všeobecných súdov a popisuje alternatívne formy. Osobitne v oblasti športu, ochrany spotrebiteľa a záujmových samospráv. Z teórie prechádza do praktických analýz. Knihu sa oplatí prečítať už aj len pre čitateľský zážitok. Možno smelo povedať, že J. Čollák je v tejto knihe Hrabalom slovenskej právnej vedy." (prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.)

"Autor odhaľuje zradné zákutia terra incognita, ktorým svet alternatívnych spôsobov riešenia sporov v mnohých ohľadoch stále je a sprevádza čitateľa jeho územím s prehľadom a bez zbytočných odbočiek, zreteľne deklarujúc odbornú orientáciu v spracúvanej problematike na vysokej úrovni. Logická štruktúra monografie napomáha jej prehľadnosti a pútavosti. Autor používa zrozumiteľný jazyk a výsledkom jeho snaženia je kvalitné odborné dielo s potenciálom zaujať široký okruh čitateľov." (prof. JUDr. Marek Števček, PhD.)

"Monografia ako celok je vážnym prínosom k rozvoju vedy občianskeho práva, a to ako občianskeho práva hmotného, tak aj občianskeho (civilného) práva procesného. Autor sa svojím vedeckým bádaním, výkladmi a názormi venoval otázkam, ktoré doteraz neboli v právnej vede takto analyzované. Prínos práce možno vidieť aj v rovine praktickej, pri riešení právnych vzťahov." (prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.)

Z recenzného posudku advokátky JUDr. Jany Mitterpachovej, PhD. (celú recenziu si môžete prečítať na našom BLOGU): 

„Vzhľadom na zameranie advokácie môže byť publikácia výbornou pomôckou pre advokátov a advokátskych koncipientov, ktorí sa chcú zorientovať v možnostiach riešenia sporov nielen súdmi, ale aj alternatívnymi orgánmi. Publikácia totiž nerieši iba procesné pravidlá, ale hlavne ďalšie súvislosti uplatňovania práva na súdoch alebo pri alternatívnom riešení sporov, v dôsledku čoho môže byť prínosom aj pre tých advokátov, ktorí sa venujú procesnému právu iba okrajovo.“

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EPI72
  • ISBN: 978-80-7400-864-1
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 10. 02. 2022
  • Typ publikácie: Monografie
  • Počet strán: 512