+420 273 139 219 beck@beck.sk

Civilné mimosporové konanie. Konania v niektorých statusových veciach fyzických osôb

Monografie | 156 strán | vydané 16. 12. 2016
Viac Menej
  • 19 € s DPH 17,27 € bez DPH

Skladom

Rekodifikácia civilného práva procesného na Slovensku je významným medzníkom v diferenciácii právnej úpravy civilného procesu. Civilný mimosporový poriadok je systematicky, ale aj materiálne prispôsobený regulácii tých procesných postupov, ktoré sa týkajú osobitných právnych vzťahov, na ochrane ktorých je verejný záujem. Publikácia... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o tituleRekodifikácia civilného práva procesného na Slovensku je významným medzníkom v diferenciácii právnej úpravy civilného procesu. Civilný mimosporový poriadok je systematicky, ale aj materiálne prispôsobený regulácii tých procesných postupov, ktoré sa týkajú osobitných právnych vzťahov, na ochrane ktorých je verejný záujem.
Publikácia sa systematicky člení na dve časti. Prvá časť je prezentáciou zásadných procesných odlišností mimosporového procesu vo všeobecnej rovine, vychádzajúc z jeho odlišných princípov, procesných podmienok a reflexie uvedeného do jednotlivých procesných inštitútov a priebehu konania. V druhej časti autori analyzujú novoty procesných postupov vo vybraných konaniach v niektorých statusových veciach fyzických osôb – v konaní o vyhlásenie za mŕtveho, v konaní o spôsobilosti na právne úkony a detenčnom konaní. V tejto časti je dôraz kladený na konkretizáciu procesných odlišností a novôt právnej úpravy uvedených konaní a ich konfrontáciu s medzinárodnými štandardmi a aktuálnou judikatúrou.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EPI22
  • ISBN: 978-80-89603-48-0
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 16. 12. 2016
  • Typ publikácie: Monografie
  • Počet strán: 156