Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Civilné mimosporové konanie. Konania v niektorých statusových veciach fyzických osôb

bez DPH: 17,27 € s DPH: 19,00 €
ALEBO
autor:

Romana Smyčková, Filo

ISBN: 978-80-89603-48-0
Počet strán: 156
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI22
Dátum vydania: 16.12.2016
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom


Rekodifikácia civilného práva procesného na Slovensku je významným medzníkom v diferenciácii právnej úpravy civilného procesu. Civilný mimosporový poriadok je systematicky, ale aj materiálne prispôsobený regulácii tých procesných postupov, ktoré sa týkajú osobitných právnych
vzťahov, na ochrane ktorých je verejný záujem.
Publikácia sa systematicky člení na dve časti. Prvá časť je prezentáciou zásadných procesných odlišností mimosporového procesu vo všeobecnej rovine, vychádzajúc z jeho odlišných princípov, procesných podmienok a reflexie uvedeného do jednotlivých procesných inštitútov a priebehu
konania. V druhej časti autori analyzujú novoty procesných postupov vo vybraných konaniach v niektorých statusových veciach fyzických osôb – v konaní o vyhlásenie za mŕtveho, v konaní o spôsobilosti na právne úkony a detenčnom konaní. V tejto časti je dôraz kladený na konkretizáciu
procesných odlišností a novôt právnej úpravy uvedených konaní a ich konfrontáciu s medzinárodnými štandardmi a aktuálnou judikatúrou.

Kľúčová slová

civilné mimosporové konanie, konania v niektorých statusových veciach
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy