Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Právne aspekty otvorených údajov

bez DPH: 16,36 € s DPH: 18,00 €
ALEBO
autor:

Jozef Andraško, Matúš Mesarčík

ISBN: 978-80-89603-79-4
Počet strán: 176
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI42
Dátum vydania: 13.1.2020
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom
Nové technológie nenávratne pozmenili charakter tradičného spôsobu uplatňovania práva na slobodný prístup k informáciám. S informáciami verejného sektora a jeho špeciálnym druhom, ktorým sú otvorené údaje, vznikajú nové možnosti rozvoja internetových, mobilných a cloudových aplikácií založených na takýchto údajoch. Autori sa preto v publikácii venujú slobodnému prístupu k informáciám, informáciám verejného sektora, významu práva na prístup k informáciám v kontexte režimu opakovaného použitia, ako aj predpokladom správneho fungovania tohto použitia informácií verejného sektora a tiež ochrane súkromia a monetizácii údajov.

„Predložené dielo je komplexnou a aktuálnou publikáciou so systematickým vnútorným členením. Je zameraná na živú a vyvíjajúcu sa tému, ktorá až doposiaľ nebola v slovenskej monografickej literatúre spracovaná.“
(z recenzného posudku prof. JUDr. Márie Srebalovej, PhD.)
„Zvolenú tému možno hodnotiť ako mimoriadne aktuálnu a vhodnú na vedecké spracovanie. ... Autori sa venujú trom kľúčovým oblastiam, a to slobodnému prístupu k informáciám, informáciám verejného sektora a napokon otvoreným údajom.“
(z recenzného posudku doc. JUDr. Mateja Horvata, PhD.)

Kľúčová slová

otvorené údaje, ochrana údajov, opakované použitie, monetizácia údajov, verejné údaje
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy