+420 733 734 348 beck@beck.sk

Právne aspekty otvorených údajov

Monografie | 176 strán | vydané 13. 01. 2020
Viac Menej
  • 18 € s DPH 16,36 € bez DPH

Skladom

Nové technológie nenávratne pozmenili charakter tradičného spôsobu uplatňovania práva na slobodný prístup k informáciám. S informáciami verejného sektora a jeho špeciálnym druhom, ktorým sú otvorené údaje, vznikajú nové možnosti rozvoja internetových, mobilných a cloudových aplikácií založených na takýchto údajoch. Autori sa preto v... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Nové technológie nenávratne pozmenili charakter tradičného spôsobu uplatňovania práva na slobodný prístup k informáciám. S informáciami verejného sektora a jeho špeciálnym druhom, ktorým sú otvorené údaje, vznikajú nové možnosti rozvoja internetových, mobilných a cloudových aplikácií založených na takýchto údajoch. Autori sa preto v publikácii venujú slobodnému prístupu k informáciám, informáciám verejného sektora, významu práva na prístup k informáciám v kontexte režimu opakovaného použitia, ako aj predpokladom správneho fungovania tohto použitia informácií verejného sektora a tiež ochrane súkromia a monetizácii údajov.

„Predložené dielo je komplexnou a aktuálnou publikáciou so systematickým vnútorným členením. Je zameraná na živú a vyvíjajúcu sa tému, ktorá až doposiaľ nebola v slovenskej monografickej literatúre spracovaná.“
(z recenzného posudku prof. JUDr. Márie Srebalovej, PhD.)
„Zvolenú tému možno hodnotiť ako mimoriadne aktuálnu a vhodnú na vedecké spracovanie. ... Autori sa venujú trom kľúčovým oblastiam, a to slobodnému prístupu k informáciám, informáciám verejného sektora a napokon otvoreným údajom.“
(z recenzného posudku doc. JUDr. Mateja Horvata, PhD.)

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EPI42
  • ISBN: 978-80-89603-79-4
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 13. 01. 2020
  • Typ publikácie: Monografie
  • Počet strán: 176