+420 733 734 348 beck@beck.sk

Právo spoločníkov na informácie

Monografie | 176 strán | vydané 13. 07. 2022
Viac Menej
  • 20 € s DPH 18,18 € bez DPH

Skladom

Právo spoločníkov obchodných spoločností na informácie predstavuje jeden z najvýznamnejších inštitútov ovplyvňujúcich kvalitu fungovania vnútorných korporačných vzťahov. Skúmaná problematika je v dôsledku toho členitá a pestrá z pohľadu hmotného, ako aj procesného práva. Predkladaná publikácia zameriava pozornosť na poznatky o účele,... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Právo spoločníkov obchodných spoločností na informácie predstavuje jeden z najvýznamnejších inštitútov ovplyvňujúcich kvalitu fungovania vnútorných korporačných vzťahov. Skúmaná problematika je v dôsledku toho členitá a pestrá z pohľadu hmotného, ako aj procesného práva. Predkladaná publikácia zameriava pozornosť na poznatky o účele, rozsahu a hraniciach informačného práva spoločníkov vrátane pravidiel a princípov, ktoré je potrebné rešpektovať pri jeho výkone či vymáhaní.

V mnohých ohľadoch autor posunul doteraz poznávané teoretické vedomosti v oblasti práva obchodných spoločností a čo je dôležité, práca je prínosná aj pre prax, pretože pri viacerých otázkach autor formuluje aj praktické odporúčania a postupy. Ide o dielo, ktoré má svoju teoretickú hodnotu, ale je aj prakticky zamerané, ponúka riešenie problémov v praxi.

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

Publikácia je určená nielen odborníkom z oblasti práva, ktorí sa touto problematikou zaoberajú, ale môže byť prínosná aj pre laickú verejnosť, samozrejme, najmä pre mimoriadne široký okruh spoločníkov obchodných spoločností, ale aj členov štatutárnych orgánov. Autor monografie skutočne komplexne a prierezovo analyzoval práva spoločníkov na informácie, ktorým je v domácej spisbe venovaná len relatívne malá pozornosť.

doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EPI71
  • ISBN: 978-80-7400-886-3
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 13. 07. 2022
  • Typ publikácie: Monografie
  • Počet strán: 176