Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Právo spoločníkov na informácie

bez DPH: 18,18 € s DPH: 20,00 €
ALEBO
autor:

Oliver Buhala

ISBN: 978-80-7400-886-3
Počet strán: 176
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI71
Dátum vydania: 18.7.2022
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom

Právo spoločníkov obchodných spoločností na informácie predstavuje jeden z najvýznamnejších inštitútov ovplyvňujúcich kvalitu fungovania vnútorných korporačných vzťahov. Skúmaná problematika je v dôsledku toho členitá a pestrá z pohľadu hmotného, ako aj procesného práva. Predkladaná publikácia zameriava pozornosť na poznatky o účele, rozsahu a hraniciach informačného práva spoločníkov vrátane pravidiel a princípov, ktoré je potrebné rešpektovať pri jeho výkone či vymáhaní.


V mnohých ohľadoch autor posunul doteraz poznávané teoretické vedomosti v oblasti práva obchodných spoločností a čo je dôležité, práca je prínosná aj pre prax, pretože pri viacerých otázkach autor formuluje aj praktické odporúčania a postupy. Ide o dielo, ktoré má svoju teoretickú hodnotu, ale je aj prakticky zamerané, ponúka riešenie problémov v praxi.


prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.


Publikácia je určená nielen odborníkom z oblasti práva, ktorí sa touto problematikou zaoberajú, ale môže byť prínosná aj pre laickú verejnosť, samozrejme, najmä pre mimoriadne široký okruh spoločníkov obchodných spoločností, ale aj členov štatutárnych orgánov. Autor monografie skutočne komplexne a prierezovo analyzoval práva spoločníkov na informácie, ktorým je v domácej spisbe venovaná len relatívne malá pozornosť.


doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD.

Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy