Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Obchodná spoločnosť v kríze

bez DPH: 18,18 € s DPH: 20,00 €
ALEBO
autor:

Martin Kubinec

ISBN: 978-80-7400-870-2
Počet strán: 184
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI63
Dátum vydania: 31.3.2022
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom
Publikácia venuje pozornosť právnemu inštitútu spoločnosti v kríze, zavedenému do slovenského obchodného práva s účinnosťou od 1. januára 2016 a jej ambíciou je poskytnúť hlbšiu analýzu noriem upravujúcich právne postavenie spoločnosti v kríze a účinkov krízy na samotnú spoločnosť, jej spriaznených veriteľov, členov štatutárneho orgánu a tretie osoby vrátane (nespriaznených) veriteľov spoločnosti, no s primárnym zameraním na základné teoretické, legislatívne, interpretačné a aplikačné východiská krízy spoločnosti.
Aktuálnosť témy je znásobená mimoriadnou situáciou spôsobenou koronavírusom COVID-19, ktorá má a pravdepodobne bude mať ďalekosiahle dôsledky na slovenskú, európsku a svetovú ekonomiku, od čoho sa môže odvíjať aj vyšší počet krízou dotknutých obchodných spoločností.
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy