+420 733 734 348 beck@beck.sk

Nariadenie o insolvenčnom konaní

Komentáre | 1016 strán | vydané 20. 04. 2020
Viac Menej
  • 89 € s DPH 80,91 € bez DPH

Skladom

Medzinárodné insolvenčné právo je na Slovensku relatívne neznámou právnou disciplínou upravujúcou množinu právnych vzťahov týkajúcich sa insolvenčného konania s cezhraničným prvkom. Komentár k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, ktoré nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Medzinárodné insolvenčné právo je na Slovensku relatívne neznámou právnou disciplínou upravujúcou množinu právnych vzťahov týkajúcich sa insolvenčného konania s cezhraničným prvkom. Komentár k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, ktoré nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní, prináša komplexný výklad jednotlivých článkov tohto predpisu postavený na bohatej judikatúre a predstavuje praktického sprievodcu nariadením. Komentár je určený predovšetkým konkurzným správcom, sudcom, advokátom, veriteľom s pohľadávkami voči dlžníkom v iných členských štátoch, samotným dlžníkom, ktorých podnikanie prekračuje hranice Slovenskej republiky, ako aj širokej odbornej verejnosti.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EKZ67
  • ISBN: 978-80-89603-82-4
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 20. 04. 2020
  • Typ publikácie: Komentáre
  • Počet strán: 1016