Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

25.7.2016

Rozhovor s autorom: Zákon o správnom konaní

Autori komentára k Zákonu o správnom konaní, Doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD. a JUDr. Mgr. Janka Hašanová, PhD., Vám v rozhovore prinášajú...

13.6.2016

Rozhovor s autorom: Exekučný poriadok, Komentár

JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M pôsobí  popri iných aktivitách  ako odborný...

1 2 3 4