V záverečnom bloku sa budeme venovať problematike online platforiem a veľkým zmenám, ktoré sa týkajú ich osobitných povinností a zodpovednosti vychádzajúc najmä z ostatnej novely Autorského zákona a zákona o mediálnych službách. Veľkou témou je najmä otázka filtrovania obsahu, ale aj vysporiadania práv.

Celou konferenciou vás bude ako moderátorka sprevádzať Zuzana Adamová, odborníčka na právo informačných technológií, právo duševného vlastníctva a mediálne právo. Nezmeškajte jedinečnú príležitosť zapojiť sa do diskusií s poprednými odborníkmi z praxe.

4. OSOBITNÁ REGULÁCIA PLATFORIEM NA ZDIEĽANIE OBSAHU

Panelová diskusia:

  1. Čo priniesla minuloročná novela Autorského zákona z hľadiska zodpovednosti online platforiem?
  2. Ako sa zmenili povinnosti platforiem na zdieľanie obsahu online?
  3. Do akej miery musia/nesmú online platformy filtrovať obsah?
  4. Aké sú povinnosti online platforiem z hľadiska nového zákona o mediálnych službách?

V paneli vystúpia: 

Zuzana Adamová (moderátorka), Renáta Bačárová, Rudolf Leška, Ľuboš Kukliš