Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Najlepší záujem dieťaťa ako hodnotové kritérium pri rozhodovaní v konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých

bez DPH: 26,36 € s DPH: 29,00 €
ALEBO
autor:

Alexandra Löwy a kol.

ISBN: 978-80-8232-012-4
Počet strán: 264
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI64
Dátum vydania: 31.3.2022
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom
Kritérium najlepšieho záujmu maloletého má svoje dominantné postavenie v rodinnoprávnych veciach, t. j. takých, ktoré sú v rovine hmotného práva regulované v našich vnútroštátnych podmienkach predovšetkým zákonom o rodine, a v procesnom režime sa premietajú v konaniach podľa Civilného mimosporového poriadku.
Predkladané dielo má za cieľ analyzovať pojem „najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa“ vo sfére súkromnoprávnych vzťahov s dôrazom na riešenie širokého spektra právnych otázok, t. j. najmä ako samotná hmotnoprávna úprava reflektuje na potrebu ochrany maloletého ako slabšieho, ohrozenejšieho druhu subjektu súkromnoprávnych vzťahov a či aj napriek nastaveniu takejto ochrany je toto v kontexte postavenia maloletého dostačujúce. Autori uvedené analyzujú v konaní o určenie otcovstva, v konaní o návrat dieťaťa do cudziny pri jeho neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní.

Kolektiv autorů

Beata Swanová, Koromház Peter, Demjanovič Daniel, Vaněk Radim, Klincová Zuzana, Sedliak Vladimír, Raková Karin, Lucia Danišovičová, Burajová Barbora, Karkošková Slávka, Marica Pirošíková, Čipková Tamara, Rubisová Ivana, Mátejová Alena, Ivana Zmeková, Lila Bronislava Pavelková
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy