Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Maloletí - výživné a neodkladné opatrenia súdu

bez DPH: 20,91 € s DPH: 23,00 €
ALEBO
autor:

Vladimíra Slobodová

ISBN: 978-80-89603-59-6
Počet strán: 184
Typ Publikácie: Príručky
Objednávacie č.: SO_PP12
Dátum vydania: 13.4.2018
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom


Publikácia má za úlohu vytvoriť ucelený prehľad o inštitúte výživného na deti a mechanizme neodkladných opatrení súdu v zmysle Civilného mimosporového poriadku. Jej úlohou je zamerať sa na vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom, preto sú ostatné druhy vyživovacích povinností medzi príbuznými uvádzané v publikácii len krátko. Publikácia vymedzuje základné kritériá určovania či úpravy výšky výživného rodičom na dieťa. Taktiež sa zaoberá jednotlivými druhmi neodkladných opatrení pri maloletých deťoch.
Súčasťou publikácie sú aj pomocné tabuľky používané v niektorých krajinách Európskej únie, aby si čitateľ mohol vytvoriť obraz o spôsobe, myšlienkových pochodoch rozhodovania súdov v iných krajinách a výške výživného na maloleté deti. V publikácii sú vybrané na porovnanie práve tie krajiny, z ktorých si ženy zo Slovenska najčastejšie vyberajú otcov svojich detí.
Publikácia je primárne určená odbornej verejnosti z radov advokátov, sudcov, prokurátorov. Môže poslúžiť aj ako učebná pomôcka študentom práva, ktorí majú záujem bližšie sa zaoberať rodinným právom. Sekundárne je určená pre samotných rodičov a ich deti v sporoch týkajúcich sa výživného na deti a pri podávaní návrhov na vydanie neodkladného opatrenia v zmysle civilného mimosporového konania.

Kľúčová slová

maloletí, výživné, neodkladné optarenia, civilné mimopsorové konanie
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy