Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Návratové konanie

bez DPH: 16,36 € s DPH: 18,00 €
ALEBO
autor:

Kristína Absolonová

ISBN: 978-80-89603-62-6
Počet strán: 160
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI31
Dátum vydania: 22.8.2018
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom
Migrácia obyvateľstva a cezhraničné partnerstvá prinášajú čoraz viac medzinárodných únosov detí, kedy sa jeden z rodičov rozhodne opustiť miesto obvyklého pobytu maloletého dieťaťa a premiestni sa s ním na územie iného štátu. Maloleté deti sa stávajú nástrojom v rukách rodičov, putujú medzi krajinami, opakovane si vytvárajú nové sociálne väzby a snažia sa zastabilizovať na území iného štátu. Takýmto spôsobom dochádza k vážnemu zásahu do práv jednotlivca a k priamemu zásahu do súkromnoprávnych vzťahov, kedy je jednému rodičovi cielene a vedome bránené byť s maloletým dieťaťom a stýkať sa s ním. Na tomto mieste sa začína dlhotrvajúci boj o dieťa, pričom jeho priebeh uvádzame práve v predmetnej publikácii.

Kľúčová slová

maloletí, únosy detí, návratové konanie
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy