+420 733 734 348 beck@beck.sk

Právne postavenie maloletého dieťaťa vo vzťahu k jeho rodičom

Monografie | 256 strán | vydané 12. 07. 2023
Viac Menej
  • 29 € s DPH 26,36 € bez DPH

Skladom

Rodina je fenomén, ktorého význam pretrval bez ohľadu na spoločenskú dobu. Rodina súčasnosti je však odlišná. Stretáva sa s novými výzvami, na ktoré naše právo ešte nestihlo systematicky zareagovať. Autorka v predkladanej publikácii na niektoré z týchto zmien upozorňuje a prostredníctvom všeobecne akceptovaných princípov rodinného... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Rodina je fenomén, ktorého význam pretrval bez ohľadu na spoločenskú dobu. Rodina súčasnosti je však odlišná. Stretáva sa s novými výzvami, na ktoré naše právo ešte nestihlo systematicky zareagovať. Autorka v predkladanej publikácii na niektoré z týchto zmien upozorňuje a prostredníctvom všeobecne akceptovaných princípov rodinného práva navrhuje možnosti riešenia aktuálnych výkladových problémov. Publikácia je tak súborom ako teoretických, tak aj praktických poznatkov z oblasti rodičovskej zodpovednosti k dieťaťu. Obsahuje témy, ktoré boli v slovenskom právnom prostredí doteraz spracovávané len veľmi okrajovo, ako napríklad autonómiu rozhodovania dieťaťa, legálnosť telesných trestov na dieťati, vzájomný vzťah rodičov pri zastupovaní dieťaťa či spravovanie majetku dieťaťa rodičmi.

Už z obsahu knihy je zrejmé, že autorka túto tému dôverne pozná, a to v každom jej aspekte. Má dôkladne naštudované zdroje, z ktorých dokázala vyťažiť maximum a vytvoriť zaujímavý text plný hodnotných informácií.

doc. JUDr. Lila Bronislava Pavelková, PhD.

Z práce sú citeľné aj praktické skúsenosti autorky ako advokátky, ktoré vhodne skĺbila so zručnosťami právnika, vedca a pedagóga.

prof. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EPI83
  • ISBN: 978-80-8232-034-6
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 12. 07. 2023
  • Typ publikácie: Monografie
  • Počet strán: 256