+420 733 734 348 beck@beck.sk

Právne aspekty automatizovaných vozidiel

Monografie | 332 strán | vydané 20. 10. 2023
Viac Menej
  • 32 € s DPH 29,09 € bez DPH

Skladom

Publikácia predstavuje originálny počin, pričom ide o tému, ktorá má a v najbližších rokoch aj bude mať významný vplyv na naše každodenné životy. Z právneho hľadiska ovplyvňuje zavádzanie vozidiel, ktoré vykonávajú jazdné úlohy namiesto vodiča, viacero právnych odvetví. Predkladaná monografia sa zameriava na právne východiská... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Publikácia predstavuje originálny počin, pričom ide o tému, ktorá má a v najbližších rokoch aj bude mať významný vplyv na naše každodenné životy. Z právneho hľadiska ovplyvňuje zavádzanie vozidiel, ktoré vykonávajú jazdné úlohy namiesto vodiča, viacero právnych odvetví. Predkladaná monografia sa zameriava na právne východiská vymedzenia automatizovaných vozidiel, správu údajov, typové schválenie motorových vozidiel, kybernetickú bezpečnosť, cestnú premávku, ochranu súkromia a ochranu osobných údajov, administratívnoprávnu zodpovednosť, občianskoprávnu zodpovednosť a v neposlednom rade na etiku automatizovaných vozidiel. Monografia si tak nájde svojich čitateľov nielen vo vedeckých kruhoch, ale poslúži ako vhodný zdroj poznatkov a návrhov riešení aj príslušným orgánom verejnej moci či subjektom z oblasti automobilového priemyslu. Z recenzného posudku: „Mimoriadne pozitívne vnímam skutočnosť, že kolektív autorov problematiku posudzuje v precíznom kontexte technologických súvislostí a táto kniha tak dáva právne aspekty do zrozumiteľného súvisu s požiadavkami vyplývajúcimi aj priamo z technických štandardov, odporúčaní či obmedzení. Čitateľ, ktorý siahne po tejto monografii, získa komplexný prehľad o skúmanej problematike so zrozumiteľným vysvetlením podstatných skúseností a kvalitnými odkazmi na relevantné zdroje.“ Ing. Marek Galinski, PhD.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EPI79
  • ISBN: 978-80-8232-038-4
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 20. 10. 2023
  • Typ publikácie: Monografie
  • Počet strán: 332

Downloads