Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov

bez DPH: 17,27 € s DPH: 19,00 €
ALEBO
autor:

Norbert Adamov

ISBN: 978-80-89603-80-0
Počet strán: 224
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI46
Dátum vydania: 13.1.2020
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom
Doprava je druh ľudskej činnosti, s ktorou sa tradične spája vyššie riziko vzniku škody alebo ujmy na zdraví či živote. Táto úprava je v slovenskom Občianskom zákonníku (na rozdiel od zahraničných úprav) veľmi stručná, no variabilita a komplikovanosť právnych vzťahov je veľká. Aplikácia platnej právnej úpravy sa v praxi nezriedka spája s interpretačnými problémami. S rozvojom technológií je spojená relativizácia označenia „dopravný prostriedok“. S rozvojom automatizácie zas klesá možnosť bezprostredného ovládania dopravného prostriedku človekom. Tieto a ďalšie otázky a problémy rozoberá autor v predkladanej publikácii, ktorá je určená širokej odbornej verejnosti.
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy